Projekti

/images/news/large/3146.jpg

30.11.2015

Iegādāts inventārs zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai

 

Lai uzlabotu darba kvalitāti vides inženierim zvejas resursu kontrolē un lai daudz efektīvāk nodrošinātu zivju resursu apsaimniekošanas pasākumu norisi  pašvaldībā esošajās ūdenstilpēs, ar Valsts Zivju fonda finanšu līdzekļu atbalstu tika iegādātas divas meža kameras un laivas motors.

Meža kameru un laivas motora iegāde ilgtermiņā nodrošinās operatīvu ezeru un upju aizsardzību un apsaimniekošanu, malu zvejniecības mazināšanu un efektīvāku pārbaužu veikšanu uz ūdens, licencētas zvejas kontrolēšanai, kontroli un uzraudzību - paaugstināsies zivju resursu kvalitāte un kvantitāte.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 4 938,00 EUR, no kurām 4 444,20 EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 493,80 EUR ir Līvānu novada domes līdzfinansējums.

Pašvaldība plāno šo iniciatīvu turpināt arī turpmāk.