Projekti

/images/news/large/3126.jpg

19.11.2015

Tiks iegādāts inventārs zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai

Zivju fonda padome šī gada 10. novembra sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt projektu “Aprīkojuma un inventāra iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā” pieteikumu, kā rezultātā tiks iegādātas divas meža kameras un laivas motors.

Meža kameru un laivas motora iegāde ilgtermiņā nodrošinās operatīvu ezeru un upju aizsardzību un apsaimniekošanu, malu zvejniecības mazināšanu un efektīvāku pārbaužu veikšanu uz ūdens, licencētas zvejas kontrolēšanai, kontroli un uzraudzību - paaugstināsies zivju resursu kvalitāte un kvantitāte.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 4 938,00 EUR, no kurām 4 444,20 EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 493,80 EUR ir Līvānu novada domes līdzfinansējums.

Pašvaldība plāno šo iniciatīvu turpināt arī turpmāk.