Projekti

/images/news/large/3116.jpg

06.11.2015

Aktualitātes projektā „Šķeldas katlumājas izbūve Līvānos”

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Līvānu siltums” 2013.gada 9.maijā noslēdza  līguma Nr. L-PCS-13-0086 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Šķeldas katlumājas izbūve Līvānos” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/029)  īstenošanu, līdzfinansē Eiropas Savienības  Kohēzijas fonds.   

 

2015.gada oktobrī tika pabeigta  projekta „Šķeldas katlumājas izbūve Līvānos” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/029)  īstenošana.  Projekta ietvaros  tika uzstādīts jauns modernizēts ar šķeldu darbināms katls,  kura jauda ir  3,1 MW. Katls aprīkots ar kustīgo ārdu priekškurtuvi, automātisku tīrīšanas iekārtu un automātisku vadības un kontroles sistēmu. Katla kustīgie ārdi ļauj paaugstināt katla darbības procesa efektivitāti. Katla automatizācija nodrošina procesa vadību, automātisku regulēšanu un kontroli. AS „Komforts” nodrošinās 6 gadu garantiju katla iekārtām. Uzbūvēta arī kurināmā noliktava, kas sastāv no šķeldas noliktavas un transportiera telpas. Šķeldas transportēšanai iegādāts jauns teleskopiskais  iekrāvējs.  Projekta attiecināmās izmaksas sastāda  561 500 EUR.  Paredzēts, ka 40% no attiecināmām izmaksām līdzfinansēs Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.