Projekti

/images/news/large/3091.jpg

30.10.2015

Papildināja zivju krājumus Daugavā

Kopš šī gada pavasara Līvānu novada dome realizēja Zivju fonda projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 3. kārta”. Projekta realizācijas rezultātā Daugavas upes baseinā posmā no Dubnas ietekas Daugavā līdz Līvānu pilsētas robežai tika ielaisti  līdaku mazuļi.

 

 

Līdakas mazuļu ielaišanas procesā piedalījās vides inženiere Gunita Vaivode, Līvānu novada domes Saimniecības daļas darbinieki Uldis Mališevs un Andris Kundziņš, kuri ikdienā papildus sava darba pienākumiem strādā kā brīvprātīgie pie  zvejas resursu kontroles, palīdzot vides inspektorei Gunitai Vaivodei.

Gribam teikt lielu paldies Uldim Mališevam un Andrim Kundziņam par izrādīto  entuziasmu un ieguldīto darbu zvejas resursu kontrolē un pavairošanā, jo tas nav viegls darbs. Agrie rīti un vēlās vakara stundas, kas tiek pavadītas uz upēm un ezeriem, tas ir liels ieguldījums Līvānu novada dabas vērtību un resursu saglabāšanā.

Pašvaldība plāno šo iniciatīvu turpināt  - arī turpmāk papildināt zivju resursus Līvānu novada ūdenstilpnēs.