Projekti

/images/news/large/186.jpg

29.12.2010

TURPINĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJAS PROJEKTI

2010.gada 1.janvārī tika uzsākta projekta „Līvānu novada izglītības iestāžu informatizācija”,„Jersikas pagasta izglītības iestādes informatizācija” un „Sutru pagasta izglītības iestādes informatizācija” īstenošana Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas 2007.-2013.gadam Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros ar mērķi nodrošināt izglītības iestādes ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

 

Projektu rezultātā Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolā, Rožupes pamatskolā, kā arī Jaunsilavas, Jersikas un Sutru pamatskolās kopā tiks uzstādīti 10 portatīvie, 19 stacionārie datoru komplekti, 5 multimediju tehnikas komplekti (multimediju projektors un interaktīvā tāfele - datoram pieslēgts skārienekrāns, uz kura virsmas ar projektora palīdzību tiek projicēts palielināts datora ekrāna attēls) un izveidoti 4 lokālie datortīkli.

 

Augstākminēto portatīvo un stacionāro datoru, multimediju tehnikas iegādi veic LR Izglītības un zinātnes ministrija, veicot t.s. centralizēto iepirkumu, kas pašreiz atrodas procesā, jo iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2011.gada 21.februārim.

 

Savukārt lokālo datortīklu attīstībai nepieciešamo aprīkojumu Līvānu novada dome plāno iegādāties un uzstādīt 2011.gada sākumā.

 

Projekts, ko plānots īstenot 18 mēnešu laikā, pozitīvi ietekmēs skolniekus, kuri mācās minētajās skolās, jo viņiem tiks radīti mūsdienu izglītības standartiem atbilstoši mācību apstākļi.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 35 358,27 Ls, un tās pilnībā tiek finansētas no Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem – 30054,52 Ls (85%) un valsts budžeta finansējuma 5303,75 Ls (15%).

 

Projekts tiek realizēts Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi”, prioritātes 3.2. Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana, pasākuma 3.2.2.IKT infrastruktūras un pakalpojumi, aktivitātes 3.2.2.1.Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība, apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807

 

Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt:

http://www.esfondi.lv/events.php?id=1