Projekti

/images/news/large/183.jpg

29.12.2010

Aktualitātes projektā „Līvanu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 2. kārta” 2010. gada decembrī

Lai uzlabotu infrastruktūru Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu māju kvartālos un ielās, Līvānu novada dome realizē projektu „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 2. kārta”.

Projekta ietvaros ir pabeigta rekonstrukcija visos 5 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu iekšpagalmos:

- Rīgas – Smilšu – Upes ielu kvartāls;

- Rīgas – Sofijas – Krustpils – Kurzemes ielu kvartāls;

- Liepu – Rīgas – Stacijas – Dzelzceļa ielu kvartāls;

- Lāčplēša – Rīgas – Saules – Dzelzceļa ielu kvartāls;

- Lāčplēša – Rīgas – Saules ielu kvartāls.

 

Kā arī 3 Līvānu pilsētas ielās:

- Domes iela posmā no Zaļās ielas līdz stāvlaukumam Domes ielā;

- Upes un Smilšu ielas.

 

Rekonstruētajos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos un ielās ir noasfaltētas ietves un braucamā ceļa daļa, kā arī izveidotas nobrauktuves, uzstādītas ceļa zīmes, atjaunots apgaismojums un ierīkota lietus ūdens kanalizācija.

 

Līdz ar pavasara iestāšanos rekonstruētajos iekšpagalmos tiks veikti labiekārtošanas darbi – uzstādīti soliņi, ierīkoti bērnu rotaļu laukumi un iesēts zālājs.

 

Projekta apstiprinātās kopējās izmaksas ir 1 143 602,41 LVL, t.sk., ERAF līdzfinansējums – 963 180,36 LVL (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībai – 101 983,80 LVL (9%) un Līvānu novada domes līdzfinansējums – 78 438,25 LVL (6%).

Projekts tiek realizēts ERAF Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes 3.6. „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

 

Papildus informāciju par projektu īstenošanas mērķiem, aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem variet iegūt http://www.livani.lv/lat/aktualitates/projekti/?doc=1993

Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807