Projekti

/images/news/large/182.jpg

10.01.2011

Projekts „Līvānu 1. vidusskolas infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”

Līvānu novadā kopš 2009.gada 1.oktobra Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.3.3.2.apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros norisinājās projekta „Līvānu 1. vidusskolas infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem” realizācija.

Projektā tika veikta Laimiņas sākumskolas renovācija, pielāgojot telpas un ēkas apkārtējo teritoriju personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā rezultātā ir sasniegti sekojoši rezultāti: pielāgota vispārējās izglītības iestāde personām ar funkcionāliem traucējumiem, izveidoti trīs specializēti sanitārie mezgli, izremontētas telpas 817,54m2 platībā, kas ir pieejamas izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem (pirmā stāva klašu telpas, zāle, priekštelpa, koridors, ēdamtelpa, pagrabstāva vingrošanas zāle), ierīkotas trīs uzbrauktuves, veikti uzlabojumi elektroapgādes, apkures un ventilācijas sistēmā, uzstādīts viens pacēlājs, kas bez apstāšanās un pieturām ved no pagrabstāva līdz pat otram stāvam.

Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas (remontdarbi un publicitāte) bija 98 392 LVL, (85% ERAF–Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 9%, pašvaldības budžeta finansējums 6%), bet iepirkumu rezultātos attiecināmās izmaksas uz remontdarbiem, ko veica SIA ”Ošukalns celtniecība” un SIA ”Būtība”, samazinājās, un izmaksas sastāda 61533,97 (t.sk. PVN).

Ēka savulaik bija būvēta kā bērnudārzs, bet skolas vajadzībām to izmanto jau 18 gadus, un šajā laikā skola tik lielus uzlabojumus piedzīvoja pirmo reizi. Līdz ar izglītības iestādes pakalpojumu nodrošināšanu un to pieejas uzlabošanu, tiks nodrošināta personu ar funkcionāliem traucējumiem integrācija vispārējās vidējās izglītības iestādes vidē, mazinot to sociālo atstumtību.