Projekti

/images/news/large/155.jpg

09.05.2011

Aktualitātes projektā „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3. kārta” 2011. gada aprīlī

Kā jau iepriekš tika minēts, arī šogad Līvānos turpināsies ielu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu iekšpagalmu rekonstrukcijas darbi. Darbi tiks veikti projekta „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3. kārta” ietvaros.

Pēc iepirkumu rezultātiem, 8 daudzdzīvokļu māju kvartālu iekšpagalmu rekonstrukciju un 3 iekškvartālu labiekārtošanu, kas tika rekonstruēti projekta 1.kārtā (Rīgas ielas – Kurzemes ielas – Vecticībnieku ielas – Daugavpils ielas kvartāls; Biedrības ielas – Rīgas ielas – Raiņa ielas – Zaļās ielas kvartāls; Rīgas ielas – Raiņa ielas – Avotu ielas – Saules ielas – Zemgales ielas – Zaļās ielas kvartāls) veiks SIA „Jēkabpils pakalpojumi - būvniecība”.

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus plāno rekonstruēt šādā secībā:

1) Rīgas iela 40/44 un 46/48;

2) Rīgas iela 282;

3) Rīgas iela 245;

4) Zaļā iela 21;

5) Rīgas iela 230 un 232;

6) Rīgas iela 194 un 196;

7) Rīgas iela 135;

8) Vecticībnieku 17 un Kurzemes 6.

Daugavpils ielas rekonstrukciju veiks SIA „Asfaltbūve”, bet Lāčplēša ielas rekonstrukciju – SIA „Ķekavas PMK”.

Sakarā ar to, ka SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” šogad Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr.Valdemāra, Kuldīgas, Strēlnieku ielu posmos veiks jaunu ūdensapgādes un centrālās kanalizācijas sistēmas tīklu izbūvi, tad, lai projekta ietvaros uzklāto asfalta segumu nebojātu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves laikā, Līvānu novada dome pieņēma lēmumu ielu rekonstrukcijas darbus šajā kvartālā veikt 2012.gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 462 890,48 LVL, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 437 613,58 LVL, t.sk., ERAF līdzfinansējums – 1 221 971,54 LVL (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībai – 43 128,40 LVL (3%) un Līvānu novada domes līdzfinansējums – 197 790,54 LVL.

Projekts tiek realizēts ERAF Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes 3.6. „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

 

Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807