Projekti

/images/news/large/151.jpg

18.05.2011

Aktualitātes projektā „E-Water” uz 2011. gada maiju

Kopš pagājušā gada oktobra Līvānu, Preiļu, Krāslavas un Utenas (Lietuva) pašvaldības kopīgi realizē Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu LLIII-27 „Innovative e-services for water supply managment” (latviski – inovatīvi e-pakalpojumi ūdens piegādes vadīšanai).

Projekta mērķis: uzlabot kopīgu dabas resursu pārvaldību un uzraudzību, radot platformu efektīvu ūdens resursu izmantošanu, izmantojot informācijas tehnoloģiju un jaunu elektronisko pakalpojumu pieejamību patērētājiem.

Šī gada 20. aprīlī ir izsludināts iepirkums par Ūdens patēriņa uzskaites un kontroles E-sistēmas izveidi Līvānos, Preiļos un Krāslavā. Pretendenti var iesniegt savu piedāvājumu līdz 2011. gada 15. jūnijam aizpildot iepirkuma sludinājuma pielikumā pievienotos dokumentus. Iepirkuma rezultātā paredzēts iegādāties 1082 ūdens patēriņa mērītājus, materiālus ūdens patēriņa mērītāju uzstādīšanai, kā arī datu nolasīšanas un pārsūtīšanas ierīces.

Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta E-water ietvaros. Projekta vadošais partneris Krāslavas novada dome, sadarbības partneri Utenas rajona padome Lietuvā, Preiļu novada dome, Līvānu novada dome un Latvijas gāzes un ūdens lietotāju asociācija.

Projekta kopējās izmaksas 1 100 660,00 EUR, no tām nacionālais finansējums 165 099,00 EUR, Līvānu novada domes budžets projektā 76 325,00 EUR, no kuriem 85% ERAF finansējums (64 876,25 EUR), 5% valsts budžeta finansējums un 10% Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums

 

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu no daļa,

Tel.: +371 65307807

Sīkākai uzziņai, lūgums skatīt: www.latlit.eu