Projekti

/images/news/large/137.jpg

07.07.2011

Uzsākta tehniskā projekta izstrāde Līvānu Jaunatnes Iniciatīvu centra (JIC) izveidei

Šī gada 21. jūnijā Līvānu novada dome noslēdza līgumu ar A/S „Komunālprojekts” par tehniskā projekta izstrādi „Paspārnes” ēkas rekonstrukcijai, lai jau 2012. gadā ēkā varētu uzsākt būvniecības darbus un izveidot vienu no kopskaitā 17 Latvijā un 3 Latgalē multifuncionālajiem jaunatnes centriem.

Centra pamatuzdevumi būs: 1) nodrošināt novada ~ 2 633 jauniešiem dažādas iespējas lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, 2) koordinēt novada jaunatnes politikas saskaņotu attīstību, 3) sniegt atbalstu jauniešiem dažādās sarežģītās dzīves situācijās (veselības, karjeras u.c. jautājumu risināšanā).

 

Tāpat atšķirībā no Latvijā ierasto Bērnu un jauniešu centru darbības formas, multifunkcionālais centrs paredz nebijušu papildus funkciju: jauniešu hosteļa izveidi. Papildus hosteļa telpai ar nelielu virtuvīti, Līvānu JIC paredzēts izveidot arī apmācību telpu, spoguļzāli, trenažieru zāli, atpūtas telpu ar zonējumiem informatīvās, mierīgās un aktīvās atpūtas zonās, dušas, WC, kabinetus speciālistiem, telpas dīdžejiem un mūzikas aparatūras glabāšanai, kā arī noliktavas telpas. Svarīgi, ka telpas būs pielāgotas arī personām, kas pārvietojas ratiņkrēslos.

 

Lai projekta gaitā nodrošināta jauniešu līdzdalību JIC izveidē ir paredzēts, ka jaunieši ar savām idejām un redzējumu tiks iesaistīsies tehniskā projekta interjera atsevišķu elementu izstrādē un savukārt būvniecības gaitā to realizācijā. Tādēļ dome aicina jauniešus sekot līdzi projekta progresa gaitai gan presē, gan domes mājas lapā www.livani.lv , lai attiecīgajā brīdī varētu iesaistīties šajā unikālajā procesā.

 

Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Projekta kopējās plānotās izmaksas: 100 000 LVL, no kurām programmas līdzfinansējums sastāda 72,15 %, pašvaldības- 27,85%.