Projekti

/images/news/large/131.jpg

29.07.2011

Aktualitātes projektā „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3. kārta” 2011. gada jūlijā

Kā jau Līvānu pilsētas iedzīvotāji ir pamanījuši, tad šobrīd Līvānos aktīvi notiek ielu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu iekšpagalmu rekonstrukcijas darbi. Darbi tiek veikti projekta „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3. kārta” ietvaros.

Šobrīd rekonstrukcijas darbi ir pabeigti 4 iekšpagalmos - Rīgas ielā 40/44 un 46/48, Rīgas ielā 282, Rīgas ielā 245 un Zaļā iela 21. Pagalmos ir uzklāts ne tikai jauns asfalta segums, bet veikti arī labiekārtošanas darbi, t.i., uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, bērnu šūpoles, uzstādīts aprīkojums veļas žāvēšanai pagalmos, kā arī veikti apzaļumošanas darbi. Augustā rekonstrukcijas darbi tiks pabeigti Rīgas ielā 230 un 232, bet septembrī būvdarbi tiks uzsākti atlikušajos 3 pagalmos - Rīgas ielā 194 un 196, Rīgas ielā 135 un Vecticībnieku 17 un Kurzemes 6. Rekonstrukcijas darbus visos 8 daudzdzīvokļu māju kvartālu iekšpagalmos veic SIA „Jēkabpils pakalpojumi - būvniecība”.

Šobrīd notiek arī būvniecības darbi 3 iekškvartālu labiekārtošanai, kas tika rekonstruēti projekta 1.kārtā (Rīgas ielas – Kurzemes ielas – Vecticībnieku ielas – Daugavpils ielas kvartāls; Biedrības ielas – Rīgas ielas – Raiņa ielas – Zaļās ielas kvartāls; Rīgas ielas – Raiņa ielas – Avotu ielas – Saules ielas – Zemgales ielas – Zaļās ielas kvartāls). Iekšpagalmu labiekārtošanas darbu laikā tiks atjaunotas pagalmu zaļās zonas, uzstādīti soliņi, bērnu rotaļu laukumi, kā arī citi labiekārtošanas elementi. Minēto iekšpagalmu labiekārtošanu veic SIA „Jēkabpils pakalpojumi - būvniecība”.

Projekta ietvaros šobrīd tiek rekonstruētas arī Daugavpils iela posmā no Kurzemes ielas līdz Kultūras centra stāvlaukumam un Lāčplēša iela posmā no Dzelzceļa ielas līdz tirgus teritorijai. Veicot Daugavpils ielas posma rekonstrukciju, tiks izbūvēta brauktuve, lietus ūdens kanalizācija, ierīkots apgaismojums, ierīkoti gājēju celiņi, kā arī veikti citi labiekārtošanas darbi. Būvdarbus veic SIA „Asfaltbūve”. Jūlija beigās būvuzņēmējs SIA „Ķekavas PMK” rekonstrukcijas darbus uzsāka arī Lāčplēša ielā.

Kā jau iepriekš tika minēts, lai Sofijas – Krustpils – Strēlnieku – Jelgavas ielu kvartāla rekonstrukcijas laikā uzklāto asfalta segumu nebojātu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, kas tiks veikti SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” realizētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārta” ietvaros, Līvānu novada dome pieņēma lēmumu ielu rekonstrukcijas darbus šajā kvartālā veikt 2012.gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 462 890,48 LVL, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 437 613,58 LVL, t.sk., ERAF līdzfinansējums – 1 221 971,54 LVL (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībai – 43 128,40 LVL (3%) un Līvānu novada domes līdzfinansējums – 197 790,54 LVL.

Projekts tiek realizēts ERAF Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes 3.6. „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

 

Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807