1 2 3 4 ...36

Projekti

 • 17.08.2018

  Bezmaksas nūjošanas nodarbības Rudzātos

  Augustā projekta nr. 9.2.4.2/16/I/006 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros notiek nūjošanas nodarbības Rudzātos. Sākums pie Rudzātu pagasta pārvaldes, Mierā ielā 1. Trešdien, 22. augustā plkst. 16.00; Piektdien, 24. augustā plkst. 16.00; Ceturtdien, 30. augustā plkst. 16.00.

 • 15.08.2018

  ERAF projekta Nr.5.6.2.0/16/I/003 ietvaros turpinās vairāku Līvānu ielu atjaunošanas darbi

  Kopš 2017.gada turpinās projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās  zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Nr.5.6.2.0/16/I/003) realizācija ar mērķi veikt Līvānu pilsētas ielu tīkla infrastruktūras uzlabošanu.

 • 10.08.2018

  Dubnas upē uzsākta niedru un ūdensaugu pļaušana

  Līvānu novada dome īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda projektu Nr. 1-08/55/2018  “Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”. Šobrīd darbu veicējs ir izvērtējis esošo situāciju Dubnas upē un ieteicis prioritārās niedru pļaušanas vietas. Pakāpeniski tiek uzsākti pļaušanas darbi. Darbi ir uzsākti no Rožupes pagasta “Velkmes", un tie notiks līdz Dubnas ietekai Daugavā.

 • 09.08.2018

  Projekta ietvaros vairākiem kolektīviem iegādāti jauni skatuves tērpi

  Īstenojot Sociāli politiskas novada attīstības biedrības "Līvāni" projektu “Amatiermākslas attīstība Līvānu novadā”, trīs Līvānu novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīviem ir iegādāti jauni tērpi un divi kolektīvi tikuši pie jauniem apaviem.

 • 08.08.2018

  Paziņojums par topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem

  Lai varētu zināt kā izbūvēt maģistrālos sadzīves kanalizācijas tīklus un to pievadus ir nepieciešams uzmērīt iedzīvotāju māju ielu fasādes un to nosēdaku atrašanās vietas un tekņu dziļumus. SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lūdz privātīpašniekam būt atsaucīgiem un atļaut mērniecības darbu veicējiem veikt uzmērīšanas darbus savos īpašumos. Uzmērīšanas darbi ir paredzēti: Līvānu pilsētā Rīgas, Atpūtas, Zemgales, Krasta, Domes, Kalna, Robežu ielās.

 • 08.08.2018

  “Līvānu ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros augustā plānotie darbi

  Projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros augustā plānoto darbu shēma.

 • 06.08.2018

  Uzsākta projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Līvānu pilsētā” īstenošana

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Līvānu siltums” uzsākusi projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Līvānu pilsētā”, projekta Nr.4.3.1.0/17/A/006, īstenošanu.

 • 17.07.2018

  Šonedēļ notiek veselīga uztura pagatavošanas nodarbības

  Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/006 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros jūlijā, oktobrī un novembrī notiks bezmaksas praktiskās veselīga uztura pagatavošanas nodarbības gan Līvānu pilsētas teritorijā, gan arī pagastos, kuras aicināts apmeklēt ikviens veselīga dzīvesveida piekritējs vai arī ikviens, kurš labprāt pievērstos veselīgam dzīvesveidam.

 • 17.07.2018

  Uztura speciālists Līvānu iedzīvotājiem stāstīs par sabalansētu un veselīgu uzturu

  Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/006 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros augustā turpinās dažāda veida bezmaksas nodarbības gan Līvānu pilsētas teritorijā, gan arī pagastos, kuras aicināts apmeklēt ikviens veselīga dzīvesveida piekritējs vai arī ikviens, kurš labprāt pievērstos veselīgam dzīvesveidam.

 • 16.07.2018

  Projekta ietvaros aizvadīta nometne bērniem “Ja gribam, tad varam!”

  No 9. līdz 11. jūlijam atpūtas bāzē “Ezerkrasti” pie Rāznas ezera Rēzeknes novadā notika nometne 20 bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Nometne tika organizēta ESF projekta nr. 9.2.4.2/16/I/006 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros.


1 2 3 4 ...36