Lauku ziņas

/images/news/large/4483.jpg

11.09.2017

LAD sāk informācijas apkopošanu par plūdos iznīcinātajām sējumu platībām un sienu - Precizēti laiki

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē.  No 4. septembra lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, ir iespēja pieteikties platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas veidlapu. Informācijai par plūdu radītajiem bojājumiem jāpievieno no LAD mājaslapas sadaļas Lauku bloku karte vai no  LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017. gadā iesniegtā Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā lauksaimniecības kultūraugu sējumi.  Informācija sniedzama par plūdos gājušajām sējumu platībām, kur viena lauka minimālā plūdos bojā gājusī sējumu platība ir vismaz 0,3ha. Informācijas veidlapā nav jānorāda lopbarības gatavošanai paredzētās zālāju platības un papuvi, bet jānorāda bojā gājušā sagatavotā siena daudzums.

 

Informācijas veidlapa ir pieejama no ZM, LLKC un LAD tīmekļa vietnēs, kā arī LLKC un LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaimnieks lauku apsekošanu var pieteikt līdz 2. oktobrim.

Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LLKC un LAD speciālisti 3 darba dienu laikā veiks individuālu platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties saimniecības pārstāvi.

 

Kompensāciju saņems par 2017.gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par 2017.gada ziemāju sējumiem 2018.gada ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sienu saņems saimniecības, ja Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu rezultātā.

 

Līvānu novada teritorijā LAD darbinieki izbraukumos, lai palīdzētu aizpildīt pieteikumus kompensāciju saņemšanai par plūdos iznīcinātajām sējumu platībām un sienu, dosies sekojošos datumos:

 

 

6. septembrī

13. septembrī

Sutru pagasta pārvaldē

10.00

10.00

Rožupes pagasta pārvaldē

10.00

10.00

Līvānos

(Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra)

10.00

10.00

Turku pagasta pārvaldē

10.40

10.40

Rudzātu pagasta pārvaldē

10.20

10.20

 

Jersikas pagasta pārvaldē otrdien, 5. septembrī no plkst. 9.00 pieņems LLKC Preiļu biroja vadītāja M. Vucenlazdāne.

 

Ierodoties uz tikšanos ar LAD darbiniekiem, lai paātrinātu pieteikuma iesniegšanu, vēlams paņemt  līdzi EPS (e-pieteikšanās sistēmas) lietotājvārdus un paroles, kas norādīts EPS līgumos.

Būtiski! Līdz apsekošanai, neveikt izmaiņas pieteiktajās platībās.