Lauku ziņas

/images/news/large/4469.jpg

28.08.2017

Līvānu novada pašvaldība rosina Ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju (PAPILDINĀTS)

Līvānu novada pašvaldība pirmdien, 28. augustā sasauca ārkārtas sēdi, kurā Līvānu novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma rosināt Ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju Līvānu novadā, kā arī lūgt no valsts budžeta kompensēt lauksaimniekiem plūdu radītos zaudējumus.

 

Sēdē kā klātesošās personas piedalījās un informāciju par situāciju novadā sniedza Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, SIA "Mežrozīte HES" pārstāvji, kā arī vairāki Līvānu novada pašvaldības speciālisti.

 

Pēc 24. augusta vakara, kad Latgalē beidzās lietavas, kuru nokrišņu daudzums pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem daudzviet pat vairākas reizes pārsniedza mēneša normu, daudzviet arī Līvānu novadā bija applūdušas zemākās teritorijas, kā arī novada upēs sāka paaugstināties ūdens līmenis.

 

Līvānu HES jau kopš 24. augusta ir atvēris slūžas, tāpēc Līvānu pilsētā situācija nav kritiska. Lielākās problēmas ir pagastos, īpaši Rudzātu, Sutru un Rožupes pagastā, kur lietus ūdenim turpinot ieplūst upēs, Dubnas upes baseinā, kur ir maza caurtece un satek vairākas citas upes, sāka paaugstināties ūdens līmenis. Salīdzinot ar vairākiem citiem Latgales novadiem, Līvānu novadā nokrišņu daudzums bija mazāks, tādēļ lietavu sekas pilnībā izpaužas tikai tagad. Pārplūstot Dubnai un tās pietekām Ošai, Feimankai un citām mazākām upēm un grāvjiem, šobrīd ir applūdušas plašas teritorijas. Vairākās vietās ir izskalotas caurtekas un līdz ar to ir slēgti vairāki ceļi. Visā novada lauku teritorijā ir nodarīti lieli postījumi lauksaimniekiem, jo lielās platībās applūduši gan graudaugi, gan dārzeņi, gan ganības. Īpaši kritiska situācija ir Dubnas upes baseinam apkārtējās teritorijās, kur daudziem lauksaimniekiem lielākā daļa lauku atrodas pilnībā zem ūdens un šī gada raža ir neatgriezeniski zudusi. Jersikas un Turku pagastos ir salīdzinoši mazākas plūdu sekas.

 

Kā domes sēdes laikā uzsvēra domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, kā arī domes deputāts Ramiss Aļijevs (kura pamatdarbības sfēra ir lauksaimniecība), viena lieta ir plūdi, bet tikpat lieli postījumi ir arī tur, kur lauki un ganības nav applūduši. Ilgstošās un spēcīgās lietavas šobrīd radījušas postījumus sējumos un padarījušas ražas novākšanu par neiespējamu. Tāpat iekavēsies arī ziemāju sēšanas process. Kā minēja Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars, tad pašlaik informācija par nodarītajiem zaudējumiem un skartajām platībām vēl tiek apkopota, sazinoties ar zemniekiem, kā arī sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un dažādām atbildīgajām institūcijām (Lauku atbalsta dienestu, SIA "Lauku konsultāciju un izglītības centrs"), tomēr jau var prognozēt, ka zaudējumi var sasniegt aptuveni 70% no nenopļautajām platībām.

 

Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas pārstāvji, Līvānu novadā šo dienu laikā nebija neviena gadījuma, kad sakarā ar plūdiem būtu nepieciešama iedzīvotāju evakuācija. Līvānu novada teritorijā ir izskalotas vairākas meliorācijas caurtekas un ceļu posmi, slēgts pašvaldības autoceļš „Raunieši – Slapkova”. Ir arī citi zaudējumi, ko radījuši plūdi, piemēram, applūdusi Rožupes estrāde u.c.

 

Līvānu novada dome sagatavos vēstuli LR Ministru kabinetam, Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī Zemkopības ministrijai ar lūgumu piešķirt pašvaldībai līdzekļus no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pašvaldības ceļu un infrastruktūras atjaunošanas darbu veikšanai, kompensēt zaudējumus lauksaimniekiem, lūgt pārskatīt kredītu un līgumu termiņus, dodot iespēju to pagarināšanai, jo zaudējumu dēļ zemniekiem var rasties grūtības kredītus atmaksāt, kā arī piešķirt līdzekļus pārplūdušo upju gultņu tīrīšanai no sanesumiem un aizaugumiem, kā rezultātā netiek nodrošināta pietiekama ūdens noplūde.

 

Līdztekus Līvānu novada dome nolēma rosināt Ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju novada teritorijā uz vienu mēnesi. Pirmdien, 28. augustā, Dubnas upē ūdens līmenis vēl turpina paaugstināties, pārējās upēs ūdens līmenis pakāpeniski krītas.

 

Līvānu novada pašvaldība aicina lauksaimniekus jautājumu gadījumā, kas saistīti ar zaudējumu noteikšanu, vērsties pie Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un lauku atbalsta daļas vadītāja Jāņa Pastara, tālr.65307254.

 

 

 

 

Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas informācija