Lauku ziņas

/images/news/large/378.jpg

14.03.2012

"Preiļu rajona partnerība" izsludina

 

                                                             Biedrība „Preiļu rajona partnerība”

 

izsludina atklātu sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 

Stratēģijas īstenošanai 2012. gada VI kārtai piešķirtais finansējums ir 68239.20 LVL

 Sestā projektu iesniegšanas kārta notiks   no 2012.gada 16.aprīļa  līdz 2012.gada 16.maijam

darba dienās no 9.00 līdz 16.00

 

 

Projekta iesniegumi jāiesniedz biedrības „Preiļu rajona partnerība” birojā Kooperatīva -6, Preiļi, LV-5301.

 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādās aktivitātēs un rīcībās:

 

1.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes)stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

 

7. Rīcība. Lauku saimniecību modernizācija.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 34119.60

 

 2.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

 

8. Rīcība. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 34119.60

     

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai par projektu iesniegumu un ar Preiļu rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, ir iespējams iepazīties Dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv  VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv  un VRG biroja telpās Kooperatīva ielā 6, 3stāvā, Preiļos, LV5301, kontaktpersona Valija Vaivode mob.22026684, e-pasta adrese: preilupartneriba @invox.lv

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv un  VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv