Lauku ziņas

18.10.2011

Par kravas transporta masas ierobežojumu

Sakarā ar pieaugušo smagsvara autotransporta kustību, kura kopējā masa neatbilst autoceļa seguma nestspējai un izraisa autoceļa bojājumus un pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 5. panta 2. punktu:

  1. Noteikt kravas transporta masas ierobežojumu uz Līvānu novada Turku pagasta autoceļa T02 „Veiguri – Silavas – Robežnieki – Gaiņi” visā ceļa garumā ar 2011. gada 14. oktobri uz termiņu līdz iestāsies pastāvīgs zemes sasalums.
  2. Uzstādīt autoceļa sākumā un beigās abos kustības virzienos, kā arī uz pievedceļiem ceļa zīmes nr. 312 „Masas ierobežojums”.
  3. Informāciju par satiksmes ierobežojumu publicēt Līvānu novada domes interneta mājas lapā, kā arī iesniegt Līvānu policijas iecirknī.
  4. Noteikt, ka atbildīgā persona par rīkojuma izpildi ir Turku pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Smelcers