Kultūra

/images/news/large/6855.jpg

11.02.2020

Pasniedz apbalvojumus "Gada balva kultūrā"

Šī gada 8. februārī  Līvānu novada Kultūras centrā notika gada pasākums kultūrā, kura ietvaros tika pasniegti Līvānu novada domes apbalvojumi “Gada balva kultūrā 2019” par materiālo un nemateriālo kultūras (tai skaitā mākslas, mūzikas, muzejisko, kultūrvēsturisko un bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un radošu kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos 2019. gada laikā.

 

Klātesošos uzrunāja un nominantus sveica Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.

 

 

Nominācija “Gada cilvēks kultūrā” piešķirta Sanitai Dubovskai, Rožupes pamatskolas direktorei, par kultūras jaunradi un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu sakarā ar grāmatas “Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti” sagatavošanu un izdošanu;

                       

Nominācija “Gada labākais sniegums amatiermākslā” - deju kolektīvam “Dubnava” par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada kultūras dzīves bagātināšanā, tradicionālā kultūras mantojuma popularizēšanā un par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs;

           

Nominācija “Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā”  - Ingai Salmiņai, stikla māksliniecei – par ieguldījumu Līvānu novada vizuālās mākslas jomā un Līvānu stikla vārda popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs.

 


 

 

Pasākuma laikā tika pasniegtas arī Līvānu novada domes Kultūras komisijas speciālās balvas:  

 

Nominācijā “Vēsturiskā mantojuma popularizētājs 2019” - Kārlim Bogdānam – par izzinošu vēsturisku ekskursiju vadīšanu 2019.gadā un aktīvu brīvprātīgo iesaisti vēstures popularizēšanā sabiedrībā;

 

Nominācijā “Kultūras iestāde – jaunu ceļu meklētāja 2019” - Līvānu novada Centrālajai bibliotēkai – par inovatīvu pieeju darbam ar sabiedrību 2019.gadā;

 

Nominācijā “Kultūras asni 2019” - Rūdolfam Kivleniekam un Līvānu novada Jauniešu domei – par jauniešu iesaisti jauna veida sarunu/diskusiju platformas organizēšanā Līvānos;

 

Nominācijā “Gada literārais izdevums 2019” - Grāmatas “Līvāni. Toreiz un tagad” redkolēģijai – par personīgu un nozīmīgu ieguldījumu grāmatas par Līvānu vēsturi un šodienu satura veidošanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Idejas autore Gintai Kraukle, grāmatas sastādītāja un teksta autore Indra Upeniece, teksta autores Sandra Maskalāne, Inese Magdaļenoka, fotogrāfs Jānis Magdaļenoks, novadpētnieks Kārlis Bogdāns;

 

Nominācijā “Uzdrīkstēšanās” - Varim Peiseniekam, Kristīnei Kirilovai – par jaunu izklaides un aktīvās atpūtas pasākumu iespēju radīšanu Līvānu novadā;

 

Nominācijā “Vēstures liecību glabātāji no paaudzes paaudzē” - Elgai un Jurim Skrebeļiem – par ieguldījumu Līvānu novada vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, dokumentēšanā, popularizēšanā, veicot izpēti un sagatavojot  izstādi par Jāzepu Oskaru Bikavnieku un Bikavnieku dzimtu “Pēdējais Mohikānis”.

 

 

 

 

Saskaņā ar noteikumiem „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” "Gada notikums kultūrā" tiek noteikts iedzīvotāju balsojumā. Lielāko balsu skaitu ieguva vokālā grupa "Spurgaliņas"  (vadītāja Skaidrīte Bulmeistere)  par piedalīšanos muzikālajā koncertuzvedumā "Vilkam tāda dvēselīt".

 

 

 

Pasākuma laikā tika sumināti arī visu Līvānu novada mākslinieciskās darbības kolektīvu vadītāji.

 

 

 

Muzikālu priekšnesumu sniedza ilūziju šova grupa no Lietuvas "Viduramžiai".  Pasākuma otrajā daļā ikvienam bija iespēja izdejoties grupas "Henrix Band" pavadījumā, radošajās darbnīcās izgatavot ziepes ar dabiskajām ēteriskajām eļļām un augiem, iegūt savu karikatūru populārā karikatūrista Gata Šļūkas izpildījumā, kā arī nofotografēties foto spogulī.