Kultūra

/images/news/large/521.jpg

30.05.2012

Līvānos tikās Latvijas bibliotēku direktori

LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja Evija Vjatere, atklājot semināru, uzsvēra, ka semināra norises vietas izvēle Līvānos nav nejauša un ir liels Līvānu bibliotēkas darba novērtējums. Šādi semināri notiek reizi gadā, un izvēli to rīkot Līvānos noteica ne tikai tas, ka šeit bibliotēka strādā jaunās telpās, bet arī speciālistu profesionālais līmenis, sabiedriskā atvērtība un pieejamība. 

 

Nacionālās bibliotēkas pārstāve uzsvēra, ka LNB ir atvērta sadarbība ne tikai ar reģionālajām, bet arī ar novadu bibliotēkām visā Latvijā. Līvānu novada centrālā bibliotēka ir labs LNB sadarbības partneris, un šopavasar ir parakstīts arī korporatīvās sadarbības līgums, kas paredz sadarbību bibliotēku darba pilnveidē.

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, uzrunājot Latvijas bibliotēku vadītājus, sniedza ieskatu bibliotēkas un pašvaldības sadarbības modelī, kāds tas ir Līvānos, uzsverot, ka modernas telpas bez enerģiskas, profesionālas un inovatīvas komandas nedos vajadzīgo rezultātu. Līvānu novada Centrālā bibliotēka un tās vadītāja Inta Vērdiņa ar savu kolektīvu ir lielisks piemērs, kā bibliotēku padarīt dzīvu, visu vecumu iedzīvotāju iecienītu un iemīļotu izziņas vietu.

 

Inta Vērdiņa, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas direktore, klātesošajiem pastāstīja par Līvānu bibliotēkas attīstības ceļu, sākot no 1991.gada, kad bibliotēkai katastrofāli trūka līdzekļu, tika rakstīti projekti un meklētas iespējas izdzīvot, līdz pat pilnīgai elektroniskā kataloga un automatizācijas ieviešanai visās novada bibliotēkās un jaunās Līvānu gaismas pils atklāšanai 2011.gada jūlijā.

 

Semināra dienu bibliotēku vadītāji turpināja, praktiski iepazīstoties ar bibliotēkas darba organizāciju: bibliotēku tīkla izveidi un darbību, inovatīvo pakalpojumu piedāvājumu, krājuma un informācijas resursu stratēģiju, informācijas tehnoloģiju pielietojumu, metodisko un konsultatīvo darbu. Semināra noslēgumā viesi apmeklēja Līvānu mākslas un amatniecības centru.

 

Ginta Kraukle,

Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja