Kultūra

/images/news/large/4888.jpg

19.02.2018

“Sadegt” var arī putekļus slaukot” – Rita Semeiko

Dzidra Kalvāne,

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja

 

14. februārī Lasītāju klubiņā tikšanos cikla “MŪSĒJIE” ietvaros ciemojās Līvānu J. Graubiņa Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles pedagoģe, senioru kora “Jersika” vadītāja, ērģelniece Līvānu un Madaliņas baznīcās, Līvānu Romas katoļu draudzes kora ”con Amore” vadītāja un labdarības pasākumu organizētāja, kā arī dzejas krājuma “Sekvences” autore.

 

“Kā viens cilvēks var paspēt tik daudz izdarīt?” -  tas arī bija pirmais jautājums Ritai, uz kuru Rita atbildēja, ka viņai daudzi norāda par “izdegšanu”, bet, viņasprāt, “sadegt” var  putekļus slaukot, “sadegt” var arī Maximas atlaides ķerot, “sadegt” var uz soliņa par dzīvi sūrojoties, jo katram cilvēkam ir  savs ceļš ejams. Viņa dzīvo piepildītu dzīvi, piepildītu ar darāmajiem darbiem, piepildītu ar mīlestību un paļāvību uz Dievu.

 

Mistisku sagadīšanos rezultātā Rita ir atradusi  savu garīgo ceļu –  pirmā atklāsme Ritai ir bijusi Svētās Marijas Magdalēnas (Madaliņas) Romas katoļu  baznīcā, kurai vēl arvien  ir īpaša loma Ritas dzīvē, tāpat kā Madaliņas baznīcas priesterim J. Smirnovam.

 

Rita ir apmeklējusi Rudzātu speciālo internātpamatskolu un bērnu namu “Līkumi”, viņai ir savs priekšstats gan par bērniem, kas dzīvo un mācās šinīs iestādēs, gan par cilvēkiem, kas strādā ļoti  atbildīgo, morāli smago darbu bērnu namos un internātpamatskolā. Rita ir krustmāte vienam no internātpamatskolas audzēkņiem, jo šeit bērnus nokristī, lai viņi būtu Dieva aizsardzībā. Rita nevar tikties ar savu krustbērnu, kurš mācās citā vietā, kur viņam norit adaptācijas process, kas viņam ir ļoti sarežģīts. Viņa ir bijusi slimnīcu paliatīvajās nodaļās, iepazinusies ar pacientiem un viņu problēmām.

 

Lasot savu dzeju, Ritai gandrīz pie katras rindiņas bija paskaidrojums, kas ir bijis tas impulss, notikums vai viegla nojausma, kas bija radījusi dzejiskas asociācijas.

 

Pasākums noritēja  emocionālā gaisotnē, jo Rita runāja par lietām, kas ir aktuālas mūsu sabiedrībā – par mūsu sabiedrības attieksmi pret ziedošanu un labdarību, par bērniem ar īpašām vajadzībām, par līdzcilvēkiem slimnīcu paliatīvajās nodaļās, par ticību Dievam un darbošanos baznīcā. 

 

Rita ir atradusi savu mākslu baudīt dzīvi visā tās pilnībā.

 

Nākošais Lasītāju klubiņa viesis būs Līvānu dzejnieks Valdis Vitkovskis – tiksimies 14.martā plkst.16.00 Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā!