Kultūra

/images/news/large/487.jpg

14.05.2012

Kultūras aktivitātes novadā

Turku SN

Turku folkloras kopa mēģinājumos mācās dziedāt skaistas skanīgas tautasdziesmas ne tikai latviešu valodā, bet arī ukraiņu un poļu valodā, jo gatavojas izbraucienam uz Ukrainu maija vidū, 6. augustā brauciens uz sadraudzības pilsētu Tarnovo Podgorna Polijā. Un viens no galvenajiem šīs gada pasākums ir jūlija sākumā Baltika-2012. Folkloras kopu vada neremdināmā, aktīvā tautasdziesmas mīļotāja Terēzija Rubene.

Turku SN bērnu vokālais ansamblis savā pulkā jau ir iesaistījis 22  bērnus vecumā no 4 gadiem līdz 10 gadiem. Mazie dziedātāji labprāt piedalās dažādos konkursos un koncertos, bet lielākais notikums sagaidāms augusta pirmajā sestdienā, kad tiks svinēti svētki- 5 gadu pastāvēšanas jubilejas pasākums bērnu vokālajam ansamblim.

Ansambli visus piecus gadus ir vadījusi  Aiga Usāne, pateicoties viņai, ansamblis pastāv un piesaista arvien vairāk jaunus dalībniekus.

            Turku SN amatierteātra kolektīvs  pastāv kopš 2010.gada 25.novembra, bet ar savu aktīvo, atraktīvo darbošanos ir pazīstams ne tikai Līvānu novadā, bet arī citos Latvijas novados. Šī gada sākumā, kolektīvs savu aktierspēli parādīja Nīcgalē un Lubānā amatierteātru festivālā, kur tika atzinīgi novērtēti. Turpmākajos plānos ir izbrauciens uz Variešiem, uz amatierteātru festivālu „Āksts- 2012”  no kurienes kolektīvs cer atvest pozitīvus iespaidus un atzinību par savu darbu. Aktierspēle ir piesaistījusi 22 dalībniekus (13 pieaugušie, 9 jaunieši un bērni), bet labprāt uzņemtu jaunus dalībniekus, tāpēc laipni gaidīti būs visu vecumu pārstāvji Turku Saieta namā.

            „Gardēžu klubiņa” darbošanās ir viena no baudāmākajām un patīkamākajām nodarbēm. Šis klubiņš pastāv jau ceturto gadu. Ēdienu pagatavošanas recepšu un ideju kauss nav ne piepildāms, ne izsmeļams. Ar katru jaunu tikšanos ir atkal jauna lappuse gardēžu recepšu grāmatā. Pēdējā tikšanās( 25.04) piesaistīja 15 dalībniekus, kuri šoreiz savus našķus piedāvāja kopīgai vērtēšanai. Ar balvām un uzslavām tika nosauktas pirmās trīs godalgotās vietas; Ilze Cepurniece (torte), Sandra Mukāne (makaronu sacepums), Irēna Malceniece( pavasarīgie salāti). Gardēžu klubiņam ir divas koordinatores Viktorija Trabša un Marija Driksna, kuras visus uz nākamā tikšanās aicina 30.maijā Turku Saieta namā.

Turku Saieta nama vadītāja Ināra Ivanova

Rožupes KN

Šogad Lieldienas rīts visus pārsteidza īsteni ziemīgās noskaņās, lielām, baltām sniegpārslām gaisā un pilnīgi baltu zemi zem kājām, taču tas cilvēkos nemazināja Lieldienu noskaņu, izbaudot svētku koncertu, kas notika Rožupes KN. Koncertā piedalījās Rožupes KN un Turku TN vokālais ansamblis „Magonītes”, Rožupes KN bērnu ritma deju grupa, un  teātra kopa ar skeču „Kad balodīši šķiras”. Pēc koncerta kopā ar Lieldienu zaķi un cāli visi devās rotaļās, kā arī nobaudīja gardo Lieldienu zupu. Radošajā darbnīcā interesenti varēja izgatavot pavasarīgus ziedus, kā arī apskatīties trušu izstādi.

 

14. aprīlī jaukā noskaņā Rožupes KN pagāja atpūtas pēcpusdiena senioriem „Kad matos sarma, bet sirds joprojām jauna „ uz kuru bija ieradušies gan Rožupes, gan Jersikas, gan Rudzātu pagasta seniori.

Viņu sirdis priecēja Līvānu novada KC TDA „Silava”, Rožupes KN vīru folkgrupa ”Rūžupis veiri”,  un teātra kopa ,bet pēc koncerta kopā ar Romualdu Kairānu, akordeona pavadījumā, seniori pēc sirds patikas varēja izdziedāties un izdancoties.

 

21.aprīlī, pēc ilgiem laikiem Rožupes estrādē notika pavasara tirgus „Lielā mandele”. Bija iespēja tirgoties un iepirkties, kā arī baudīt Līvānu novada pašdarbības kolektīvu sniegumus, bet  bērni varēja izbaudīt prieku  piepūšamajās atrakcijās.

Rožupes KN vadītāja Rima Līvmane

Jersikas TN

Jersikas TN šai sezonā priecājas par vairākām labām lietām.

Pirmkārt par to, ka izdodas īstenot dzīvē galveno no kultūras iestāžu uzdevumiem, t.i. iedzīvotājiem tiek dota iespēja pavadīt brīvo laiku trijos kvalitatīvi labos pašdarbības kolektīvos. Visi trīs ir tā saucamie Dziesmu svētku kolektīvi, tātad viņi nevar darboties tāpat vien, bet ir jāpiedalās valsts organizētajās skatēs, kuras godam ir izturējuši gan teātra kopa (vadītāja Ināra Ivanova), gan lauku teritorijās tik rets kolektīvs kā koris (vadītāja Rita Semeiko, koncertmeistare Maija Kļeščevska), gan  augstāko pakāpi savā kategorijā ieguvušais senioru deju kolektīvs (vadītāja Ināra Praņevska, koncertmeistare Aina Putniņa).Paldies kolektīva dalībniekiem, viņu ģimenes locekļiem un milzīga pateicība vadītājiem.

Otrkārt priecē jaunā skatuve! Paldies pašvaldībai gan par skatuvi, gan par atbalstu visās jomās. Treškārt iepriecina aktīvā apmeklētāju dalība visos pasākumos! Paldies viņiem!

Lai mūsu visu sadarbība neizsīkst!

Jersikas TN vadītāja Terēzija Rubene