Kultūra

/images/news/large/4823.jpg

23.01.2018

Noslēgusies 46. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes “LIDICE 2018” Līvānu novada kārta

Daina Kursīte,

Līvānu Bērnu un jauniešu centra metodiķe

 

No šī gada 10.līdz 18.janvārim Līvānu Bērnu un jauniešu centrā Rīgas ielā 110 bija skatāmi 46. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2018” Līvānu novada kārtas dalībnieku mākslas darbi.

 

Starptautiskais konkurss “LIDICE” norisinās jau vairākus gadus. Tā  ar mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par citu tautu mākslu, kultūru, tradīcijām; sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu; sniegt iespēju bērniem eksponēt savus darbus starptautiskajā izstādē. Konkursa noslēguma posms un galvenā izstāde tiek rīkota Čehijā, un uz to ceļo to bērnu darbi, kas ieguvuši visaugstāko novērtējumu savā valstī.

 

Katru gadu bērni konkursam veido darbus par kādu konkrētu tēmu, un tā kā UNESCO 2018.- 2028.gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi “Ūdens ilgtspējīgai attīstībai”, 46. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2018” ir veltīta tēmai “Ūdens”. Ūdens  kā dzīvības avots; kā dabas elements un tā dažādās formas; ūdens dabā, pilsētā un mājās; ūdens un dzīvība tajā; ūdens transports un saimniecība; ūdens dziedināšanai un izklaidei;  dzīve pie ūdeņiem; ūdens pasakās un mitoloģijā.

 

 

Konkursa Līvānu novada kārtā šogad piedalījās 55 audzēkņi no Līvānu 1. un 2. vidusskolas, Rožupes un Jersikas pamatskolas, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas un Līvānu Bērnu un jauniešu centra saplākšņa tehniskās modelēšanas, keramikas, stikla apstrādes, zīmēšanas, gleznošanas, dizaina, papīra plastikas un “Darbs materiālā” pulciņiem.

 

Savus darbus bērni bija veidojuši mākslas pedagogu Ineses Butleres, Raimonda Tūmiņa, Inetas Dzirkales, Solvitas Cīrules, Olgas Rozenšteines, Jāņa Ernstsona, Annas Kārkles, Līgas Bernānes un Ingas Salmiņas vadībā.

 

 

 

 

Lai atlasītu  darbus uz  konkursa Latvijas kārtu,  bērnu radošo sniegumu vērtēja žūrija: Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne, J. Graubiņa Līvānu  Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Līga Vērdiņa un Līvānu BJC vizuālās mākslas metodiķe Daina Kursīte.

 

Ikviens konkursa dalībnieks bija ļoti centies, un bērnu darbi, gan individuālie, gan grupu, bija ļoti interesanti un veidoti dažādās mākslas tehnikās, pat tādās visnotaļ sarežģītās kā koks vai stikls. Pēc žūrijas vērtējuma mājās šoreiz paliek tikai 6 bērnu darbiņi, pārējie ceļo uz Rīgu, kur pēc kārtējās atlases Latvijas kārtai izvirzītie darbi  būs skatāmi no šī gada  6. līdz 21.februārim Rīgas domē, Rātslaukumā 1, bet visi konkursa Latvijas kārtas laureātu darbi tiks izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā.

Savukārt 18. janvārī Līvānu Bērnu un jauniešu centrā tika apbalvoti visi tie dalībnieki, kas piedalījās konkursa Līvānu novada kārtā.

 

Paldies visiem māksliniekiem-konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem par atsaucību, un vēlam viņiem veiksmi konkursa nākamajās kārtās!