Kultūra

/images/news/large/455.jpg

24.04.2012

Bērnu un jauniešu folkloras svētki

Pasākumā piedalījās  10 folkloras kopas un folkloras pulciņi  no Līvāniem, Rožupes, Vārkavas, Riebiņiem, Preiļiem, Andrupenes, Izvaltas, Špoģiem un Vaboles.

 

Projekta “Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros visa gada garumā notiek dažāda veida aktivitātes.Pavasarī novada folkloras kopas pulcējas uz ikgadējo pasākumu- novada folkloras svētkiem.

Pasākumu rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar folkloras kopu novadu koordinatoriem un vietējām pašvaldībām.

 

Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras svētki sākās ar koncertu ”Dzīdi, dzīdi , putineņ(i)…”.Te savu varēšanu 7 minūšu garumā izrādīja katra folkloras kopa vai folkloras pulciņš.Redzējām novada labākos stāstniekus, dziedātājus, muzikantus  un dancotājus .Tika izdziedāts vesels  dziesmu pūrs.Katra folkloras kopa bija sameistarojusi savu brīnumputnu, kuru dāvāja kādai citai folkloras kopai.Tie tiešam bija īsti brīnumputni!

 

 

Koncerta noslēgumā visi svētku dalībnieki veidoja lielu putnu ligzdu, kuras viducī tika aicināti visi folkloras kopu vadītāji- Elga Kursiša, Ilze Rožinska, Ārija Bergmane Sprūdža, Rita Pudāne, Anna Kārkle, Inga Kūkusiliņa, Helēna Ērgle, Romualds Kairāns, Silvija Stivriņa un Aija Vaičule. VISC folkloras jomas speciālistes Māra Mellēna un Dina Liepa teica atzinīgus vārdus  skolotājām par  ieguldīto darbu vietējo tradīciju saglabāšanā, pārmantošanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.Koncerta dalībnieki saņēma VISC pateicības rakstus par tēmas Putni latviešu folklorā veiksmīgu apguvi un aktīvu līdzdalību Dienvidlatgales novada sarīkojumā, kā arī Līvānu BJC direktores Valentīnas Poikānes sarūpētās dāvaniņas.

 

Pēc koncerta notika “Prasmju skola” jeb  radošās darbnīcas. Dzeņa darbnīcā kokapstrādes meistara Antona Valaiņa vadībā, tika gatavoti putnu būrīši. Gardēžu darbnīcā saimniece Jana Neicgale iepazīstināja ar Latgales tradicionālajiem ēdieniem, kuru nosaukumos ir putnu vārdi. Bērni paši varēja iemēģināt roku cepumu Bezdelīgas cepšanā.Sanāca tik garšīgi! Vārkavieši bija atveduši savas puses godu saimnieces Broņislavas Gavares peldošos aknu gulbīšus.Kā jau godu saimniece, īpaši bija padomājusi arī par noformējumu.Ar saviem cukurgailīšiem mūs pārsteidza Izvaltas folkloras kopa.

 

 

Rotkaļu darbnīcā tika gatavotas senās latgaļu rotas- putna piekariņa atlējumi.Rotkaļu darbnīcu vadīja  meistari Reinis un Rūta Tallas.Žanna Vilcāne mācīja bērniem darināt putniņus no salmiem.

 Tiem, kuriem patīk iet rotaļās, bija iespēja iesaistīties rotaļu darbnīcā .Rotaļu darbnīcu vadīja lieliskā rotaļu pārzinātāja Helēna Ērgle.Novada labākie rotaļnieki-  Patrīcija Bušmane, Anita Lipinika (Līvānu 1.vidudsskola), Simona Līna Liepiņa, Zigmārs Lozda (Vārkavas vidusskola), Diāna Berovska, Evija Meluškāne  (Riebiņu vidusskola) vadīs rotaļas Nacionālajā sarīkojumā Jelgavā.  

          

Sarīkojums noslēdzās  ar Lielo sadancošanu.Novada dejotāji varēja piedalīties deju konkursā Vedam danci.Labākie dejotāji no folkloras kopas Ceiruleits savu deju prasmi pāru dejās, dvieļu dejās, skalu dejās, dejās ar jostām un kadriļu dejošanā  rādīs deju konkursa finālā Rīgā, 28.aprīlī.

 

Svētku izskaņā folkloras kopu dalībnieki varēja doties uz Latgales mākslas un amatniecības centru, lai iemēģinātu roku  keramikas darbnīcā. Keramikes Eleonoras Pastares vadībā, katrs dalībnieks varēja darināt māla svilpauniekus.

 

Folkloras kopām bija mājas uzdevums - pārcilāt vecmāmiņu pūralādes un ieskatīties , varbūt tur atrodams kāds darinājums ar putnu motīviem.Tādējādi tapa izstāde Putnu  motīvi sadzīves priekšmetos un amatnieku darinājumos.Viens no vecākajiem darinājumiem bija 1830.gadā austais vārkavietes Ksaverijas Dzenes dvielis.

 

Īpašs paldies jāsaka māksliniecei Allai Griņevičai par skaisto noformējumu, kurš iepriecināja ikvienu pasākuma apmeklētāju.

 

2011./2012. mācību gadā  folkloras kopu dalībnieki strādāja pie  tēmas Putni latviešu folklorā izpētes.Savāktie un apkopotie  materiāli tiks izmantoti grāmatas Putni veidošanā.

 

Pasākumu vēroja VISC folkloras jomas speciālistes Māra Mellēna un Dina Liepa, Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore Rasma Igaune un kinooperators Dzintars Liepiņš.

 

26. un 27. maijā  Jelgavā, Dobeles novadā un  Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas" notiks Nacionālais sarīkojums, kurā aicinātas piedalīsies visas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas.

 

Pasākumu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, Līvānu novada dome, Līvānu novada KC, Līvānu BJC, Līvānu 1.vidusskola un Latgales mākslas un amatniecības centrs.