Kultūra

16.03.2012

Līvānu novada teātra kolektīvi labā līmenī

   Tika ļoti uzteikta abu kolektīvu aktiermeistarība. Katrs kolektīvs saņēma profesionāļu ieteikumus tālākai kolektīvu darbības pilnveidošanai. Pozitīvi tika novērtēts abu kolektīvu režisoru - I.Ivanovas un S.Ķuzules-Jansones darbs.

 

       Vispirmāmkārtām paldies gan Jersikas, Rudzātu teātra kopu dalībniekiem, šoferītim Mārim Skrimblim un, protams, Līvānu novada domei, kā arī Jersikas un Rudzātu pagasta pārvaldēm par pastāvīgu atbalstu un sapratni.

 

I.Gulbe (Rudzātu SN kultūras pasākumu organizatore)

T.Rubene (Jersikas TN vadītāja)