Kultūra

/images/news/large/381.jpg

"Uzori" kādā no uzstāšanās reizēm

16.03.2012

Krievu romanču vakars un teātra aktivitātes Turku saieta namā

Krievu romanču vakars Turkos

 

Marta vidū, kad aiz loga bija drēgna pavasarīga diena, Turku Saieta namā skanēja aizkustinošas un maigas romanču skaņas. Tās tik liegi glāstīja dvēseles stīgas, uzdvesa neremdināmu, gaišu skumju vilni un uzjundīja dvēselē runājošas jūtas. Jā, valdzinoša un kaislīga, satraucoša un nomierinoša – tāda ir krievu romance! Tā pārdzīvojusi gadsimtus, taču nav novecojusi, tā nezina vecuma ierobežojumus.

 

Šo romanču valdzinošo sajūtu koncerta apmeklētājiem sniedza Līvānu novada KC Slāvu tradīciju ansamblis „Uzori”, vadītāja Lidija Znotiņa. Ansambļa sastāvā ir dažādu tautību cilvēki (krievi, ukraiņi, baltkrievi, poļi, latvieši) un dažādu vecumu pārstāvji (jaunākās dalībnieces Vika – 5 gadi,  Madara - 10 gadi, vecākā - Lidija 70gadi  )

Ģitāras, klavieru un akordeona pavadījumā tika dziedātas sirsnīgas, sirdi aizkustinošas krievu romances un daudziem koncerta klausītājiem nemanot acīs parādījās asaras, bija tikai jāieklausās, ikvienā romancē skanēja kāds sirdij tuvs likteņstāsts. Šo emocionālo sajūtu vēl vairāk papildināja mūsu novadnieces Gaļinas Pētersones dzejas lasījums „Mātes piemiņai”. Koncerta izskaņā jautri un atraktīvi tika dziedātas krievu, latviešu, ukraiņu un baltkrievu tautasdziesmas. Divas stundas saviļņojuma un emociju atmosfērā aizritēja nemanot, pasākuma apmeklētāji dodoties mājās jutās ļoti saviļņoti un gandarīti par savu izvēli- svētdienas pēcpusdienu veltīt krievu romanču koncertam.

 

Turku amatierteātris

 

Turku Saieta namā jau otro gadu darbojas amatierteātris. Kolektīva sastāvā ir trīspadsmit dalībnieku, kuri ar katru jaunu izrādi kļūst arvien atvērtāki un drošāki. Viņi sāk iemīlēt teātra spēli un skatuvi.

Katru gadu  janvāra vidū Turkos notiek teātra draugu vakars, kur kopā satiekas teātra mīļotāji no Līvānu novada un blakusesošajiem novadiem. Šis pasākums vienmēr piesaista lielu skatītāju interesi, jo vakara gaitā teātru kolektīvi parāda savu „vizītkarti”, dalās pieredzē un iegūst jaunus iespaidus un jaunus domubiedrus.

Šogad Turku teātra kolektīvs ir piedalījies Līvānu novada amatierteātru skatē-5.februārī, Latgales un Vidzemes amatierteātru skeču festivālā, Lubānā - 11.februārī. Īpaši lielus panākumus un skatītāju atzinību teātris izpelnījās Daugavpils novada Nīcgalē, kur kolektīvs viesojās 9.martā.

 Šobrīd vispopulārākā kolektīva izrāde ir I.Ivanovas „Šovs sabiedrības labā”, ar kuru skatītāji varēja iepazīties Līvānu novada amatierteātru skatē.

Teātra režisorei ir prieks par visiem saviem aktieriem, kuru talanti ar katru jaunu izrādi atveras arvien vairāk. Pilnveidot savas aktierdotības var tikai tad, kad redzi, kā to dara citi, salīdzinot un izvērtējot, kas ir pieņemams un kas nē. Tieši tāpēc vajag braukt skatīties kā to dara citi un jābrauc sevi parādīt!

Tuvākajos plānos - 8.04. Lieldienās - teātris priecēs vietējos skatītājus ar I.Ivanovas uzvedumu  „Lieldienas vistu kūtī”, 12.05. Variešos amatierteātru festivāls „Āksts”.

Man ir viegli strādāt un saprasties ar teātra kolektīvu, jo viņi ir atvērti jaunām idejām, māk uzklausīt un dzirdēt un nekad nežēlojas par nelietderīgi izlietotu laiku, jo teātris ir kļuvis par viņu dzīves sastāvdaļu.

 

Turku Saieta nama  un amatierteātra

vadītāja Ināra Ivanova