Līvānu novada domes pastāvīgās komitejas

Līvānu novada domes pastāvīgās komitejas

 

 

Līvānu novada domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2018. gadā

 

 

Domes sēdes, plkst.900

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, plkst.900

Tautsaimniecības komiteja, plkst.1300

Finanšu komiteja, plkst.1500

25. janvāris

18. janvāris

18. janvāris

18. janvāris

22. februāris

15. februāris

15. februāris

15. februāris

29. marts

22. marts

22. marts

22. marts

26. aprīlis

19. aprīlis

19. aprīlis

19. aprīlis

31. maijs

24. maijs

24. maijs

24. maijs

28. jūnijs

21. jūnijs

21. jūnijs

21. jūnijs

26. jūlijs

19. jūlijs

19. jūlijs

19. jūlijs

30. augusts

23. augusts

23. augusts

23. augusts

27. septembris

20. septembris

20. septembris

20. septembris

25. oktobris

18. oktobris

18. oktobris

18. oktobris

29. novembris

22. novembris

22. novembris

22. novembris

27. decembris

20. decembris

20. decembris

20. decembris

 

 

Komiteju sastāvs

 

Finanšu komiteja:

 

Andrejs Bondarevs

Ināra Kalvāne

Ginta Kraukle

Jānis Magdaļenoks

Gatis Pastars

Pēteris Romanovskis

Ļevs Troškovs

Andris Vaivods - komitejas priekšsēdētājs

Ainis Veigurs

 

 

Tautsaimniecības komiteja:

 

Ramiss Aļijevs

Andrejs Bondarevs

Māris Grigalis

Valdis Labinskis

Jānis Magdaļenoks - komitejas priekšsēdētājs

Pēteris Romanovskis

Ļevs Troškovs

Andris Vaivods

 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteja:

 

Māris Grigalis

Inese Jaunušāne

Ināra Kalvāne - komitejas priekšsēdētājs

Ginta Kraukle

Ivans Matrosovs

Gatis Pastars

Ainis Veigurs

Mārīte Vilcāne