Sports

/images/news/large/6130.jpg

30.04.2019

Sporta komisijas un sportistu Lielajā Talkā paveiktais

Atpūtas bāzē "Alejas” talkojām desmit talkotāji: sporta komisijas locekļi Jānis Magdaļenoks, Kristīne Kirilova, Pēteris Romanovskis, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis un sportisti Vilma Lojāne, Mārīte Vilcāne, Maija Kulakova, Vladimirs Poļakovs, Jānis Važņevičs. Ar Pētera mašīnu atvedām, uzstādījām un pielabojām atpūtas stūrīti. Savācām piecus zilos maisus ar PET pudelēm un astoņpadsmit atkritumu maisus. Atmežojām Dubnas upes krastu 100 m garumā. Teritorijā kokiem nogriezām sakaltušos un bīstamos zarus.

 

Tā bieži negadās, bet šoreiz izdevās identificēt vainīgos-atpūtas stūrīša bojātājus, kas savu vainu atzina un atpūtas stūrīti pārkrāsos par saviem līdzekļiem.

 

Atbildīgā par talku Mārīte Vilcāne