Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2011/5 ERAF
Procedūras veids Konkursi
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcija Rīgas ielā 282, Līvānos
Kontaktpersona Intis Svirskis, tālr. Nr. 653 07272, mob. tālr. 29410392, faksa Nr. 65307255.
Publikācijas datums 28.01.2011
Iesniegšanas datums 08.03.2011
Informācijas atjaunošanas datums 14.10.2011
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem