Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2016/38
Procedūras veids Konkursi
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA ,,Līvānu siltums” teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Celtniecības ielā 7a
Kontaktpersona Armands Šaraks, tālr. Nr. 653 07273, e-pasta adrese – armands.saraks@livani.lv
Publikācijas datums 19.09.2016
Iesniegšanas datums 17.10.2016
Informācijas atjaunošanas datums 15.11.2016
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš PAZIŅOJUMS! Sakarā ar iesniegto sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā par iepirkuma nolikuma prasībām, tiek atcelta piedāvājumu atvēršanas sanāksme, kas bija paredzēta 17.10.2016 plkst. 10.00. Lūdzam sekot līdzi turpmākai informācijai!
Dokumenti