Konkursi

Konkursi

Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2016/34
Procedūras veids Konkursi
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā
Kontaktpersona Armands Šaraks, tālr. Nr. 653 07273, e-pasta adrese – armands.saraks@livani.lv
Publikācijas datums 25.08.2016
Iesniegšanas datums 26.09.2016
Informācijas atjaunošanas datums 23.09.2016
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš PAZIŅOJUMS! Sakarā ar to, ka projektam „Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā” nepieciešams veikt izmaiņas darbu apjomos un rasējumos, informējam, ka konkurss LND 2016/34 „Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā” tiks pārtraukts un izsludināts no jauna. Lūdzam sekot līdzi informācijai Līvānu novada domes mājas lapā un iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
Dokumenti