Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs LAIP 2014/2
Procedūras veids Konkursi
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Degviela SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vajadzībām 2014-2015.gadā
Kontaktpersona Jeļena Mihailova, tālr. 65381895, e-pasts: livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 09.04.2014
Iesniegšanas datums 27.05.2014
Informācijas atjaunošanas datums 30.06.2014
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu.
Līgumcena EUR 88 984 bez PVN
Uzvarētājs SIA „RNS-D”, reģ.Nr. 40003185400, Dzelzceļa ielā 19, Līvāni, LV-5316
Dokumenti