Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs LAIP-01/2012
Procedūras veids Konkursi
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Degvielas iegāde SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2012-2013 gadam
Kontaktpersona Jeļena Mihailova tālr. Nr. 653 81895, faksa Nr. 65381812
Publikācijas datums 14.02.2012
Iesniegšanas datums 16.03.2012
Informācijas atjaunošanas datums 22.03.2012
Lēmuma pieņemšanas datums 19.03.2012
Stadija Aktīvs
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu
Uzvarētājs SIA EAST WEST TRANSIT, reģ. 40003295522, Lubānas ielā 66, Rīga, LV-1073
Dokumenti