Iedzīvotāju skaits

Iedzīvotāju skaits

Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2019. Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir 11 961 (uz 01.01.2018 – 12 193 iedzīvotāji)

 

Līvānu pilsētā – 7 850 (2018.gadā – 7 866);

Jersikas pagastā – 768 (2018.gadā – 788);

Rožupes pagastā – 1 230 (2018.gadā – 1 246);

Rudzātu pagastā – 752 (2018.gadā – 774);

Sutru pagastā – 528 (2018.gadā  – 541;

Turku pagastā – 833 (2018.gadā – 851).

 

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1596 (2018.gadā – 1616); darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 7638 (2018.gadā – 7769); iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 2727(2018.gadā – 2681).

 

2019.gadā Līvānu novadā dzīvo 8054 latvieši, 3082 krievi, 213 baltkrievi, 208 poļi, 122 ukraiņi, 283 pārējo tautību iedzīvotāji. No kopējā iedzīvotāju skaita novadā 11156 cilvēki ir Latvijas pilsoņi, 558 ir nepilsoņi.

 

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2019.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde