Iedzīvotāju skaits

Iedzīvotāju skaits

Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017. Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir 12469 (2016.gadā - 12759 iedzīvotāji)

 

Līvānu pilsētā – 8042 (2016.gadā - 8208);

Jersikas pagastā – 838 (2016.gadā – 862);

Rožupes pagastā – 1299 (2016.gadā – 1337);

Rudzātu pagastā – 817 (2016.gadā – 823);

Sutru pagastā – 574 (2016.gadā  - 607);

Turku pagastā – 899 (2016.gadā – 922).

 

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1591 (2016.gadā – 1711); darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 8127 (2016.gadā – 8280); iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 2751 (2016.gadā – 2768).

 

2016.gadā Līvānu novadā dzīvo 8465 latvieši (2015.gadā – 8574), 3376 krievi (2015.gadā - 3332), 239 baltkrievi (2015.gadā - 233), 212 poļi (2015.gadā – 213), 177 pārējo tautību iedzīvotāji (2015.gadā – 407). No kopējā iedzīvotāju skaita novadā 11767 cilvēki ir Latvijas pilsoņi, 702 ir nepilsoņi.

 

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2017.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde