Iedzīvotāju skaits

Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir 11 762  (uz 01.01.2019 – 11 961 iedzīvotāji)

 

Līvānu pilsētā – 7 748 (2019.gadā – 7 850);

Jersikas pagastā – 745 (2019.gadā – 768);

Rožupes pagastā – 1 211 (2019.gadā – 1 230);

Rudzātu pagastā – 732 (2019.gadā – 752);

Sutru pagastā – 517 (2019.gadā  – 528;

Turku pagastā – 809 (2019.gadā – 833).

 

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1573 (2019.gadā – 1596); darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 7416 (2019.gadā – 7638); iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 2773(2019.gadā – 2727).

 

2020.gadā Līvānu novadā dzīvo 7955 latvieši, 2990 krievi, 202 baltkrievi, 208 poļi, 118 ukraiņi, 208 pārējo tautību iedzīvotāji. No kopējā iedzīvotāju skaita novadā 10974 cilvēki ir Latvijas pilsoņi, 541 ir nepilsoņi.

 

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2020.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde