Teritorija

Līvānu novada teritoriju veido Līvānu pilsēta un 5 pagasti - Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru, Turku pagasts.

 

Līvānu novada teritorijas kopējā platība 62 180 hektāri.

 

Līvānu pilsētai raksturīga lineāra tipa struktūra, ko nosaka pilsētas atrašanās teritorijā starp Daugavu, Rīgas ielu un dzelzceļu.

 

Līvānu apkārtne ir bagāta ar saldūdens resursiem - upēm, ezeru. Kopējā pilsētas platība 497 ha. 8% no pilsētas platības aizņem darījumu/rūpniecības teritorijas, 11,5% apstādījumi, skvēri, parki, 5% satiskmes infrastruktūra un tehnisko objektu apbūves teritorijas, 30% - savrupmāju dzīvojamā apbūve, 4% teritorijas aizņem daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve.