Sutru pagasts

SUTRU PAGASTA PĀRVALDE

 

Pagasta pārvaldes kontakti

 

Pagasta valdes sastāvs

 

Pagasta teritorija: 7798,3 ha

 

Noderīga informācija:

 

Znotiņu Dievmātes Romas katoļu baznīca. Baznīcā atrodas valsts nozīmes mākslas priekšmeti: 19.gs. sākumā darināts sudraba Ciborija kauss, 19.gs. darināts koka krucifikss.

 

Pagastā dzimis pirmais latviešu katoļu kardināls Julians Vaivods. Viņa dzimtās mājas vietā Sutru pagasta "Bernānos" 2005. gada 18. augustā, kardināla 110 gadu jubilejā, uzstādīts piemiņas akmens.

 

Zemnieku sēta "Šultes". Celta 1873. gadā. Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.

 

Par pagastu:

Pagastam ir ģeogrāfiski izdevīga atrašanās vieta – līdz Līvāniem – 24 km, Preiļiem - 12 km, pagasta centrs Sutri atrodas 0.2 km attālumā no valsts 1. šķiras autoceļa P63 Līvāni -Preiļi, laba, ērta sabiedriskā transporta satiksme ar Preiļiem, Līvāniem, Rīgu, kas nodrošina pašvaldības iedzīvotājiem  pieeju pamata, vidējai un interešu izglītībai, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, iespējas saņemt jebkuru ikdienas pakalpojumu un preču klāstu, kā arī  nodrošina satiksmes iespējas pat līdz republikas galvaspilsētai. 

Labi attīstīts pagasta iekšējo ceļu tīkls nodrošina attālāko viensētu iedzīvotāju nokļūšanu pagasta centrā 30 – 40 minūšu laikā. 

Sutru pagasts robežojas ar Preiļu novadu, Līvānu novada Rožupes pagastu, Vārkavas novadu, Vārkavas novada Vārkavas pagastu, Preiļu novada Saunas pagastu.

 

Pagasta vēsture:

Sutru pagasts ir agrākā Vārkavas pagasta daļa. Pēc II Pasaules kara no Vārkavas pagasta izveidojās Sutru un Upmalas pagasti, bet neliela daļa pievienota Preiļu un Rožupes pagastiem. Sutru pagastu sākotnēji sauca par Rauniešu pagastu ar administratīvo centru Rauniešu ciemā. 1991. gadā Rauniešu pagasts tika pārdēvēts par Sutru pagastu, un tā administratīvais centrs pārcelts uz Sutru ciemu. Rauniešus līdz 20.gs. 30. gadiem sauca par Reutovu (no muižnieka Reuta uzvārda).

 

Pagasta leģenda:

Arī Itālijā ir Sutri - pilsēta, kas vecāka par Romu. Vai Latvijas Sutriem ir kas kopīgs ar Itālijas Sutriem? Diezgan droši var teikt, ka ir.

1820. gadā Latvijā pastāv divi Sutru ciemi. Tā kā šie ciemi radušies tikai dažus gadus pēc Napoleona karagājiena uz Krieviju (1812.-1813.), tad pilnīgi iespējams, ka to dibinājuši Napoleona armijas itāļu tautības karagūstekņi, dezertieri, ievainotie karavīri, kuri nespēja atgriezties savā saulainajā dzimtenē. Par to liecina Sutru apkaimē sastopamie itāliskie uzvārdi - Geriņš, Džeriņš, Džardāns, Lujāns un citi.

 

Apmēram 5 km no Sutriem atrodas Pauniņu kapliča, kurā glabājas litografēta Dievmātes svētbilde - Vičencas Dievmāte Beriko kalnā. Šis Dievmātes atveids stipri atšķiras no Dievmātes atveidiem Latvijā. No kurienes un kā šī Dievmāte te nonākusi un kas bijuši tās godinātāji? Vičenca ir Itālijas Venēcijas reģiona Vičencas provinces galvenā pilsēta. No iepriekš minētā saprotams, ka Pauniņu kapu kapličā esošo Beriko kalna Dievmātes litografēto gleznu uz šejieni atveduši Napoleona armijas itāļu tautības karavīri, no kuriem daļa te ārī apmetusies uz dzīvi.