Pakalpojumi

Pakalpojumi

 

 

 

E- iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem: 

Līvānu novada domes pakalpojumi (Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316, t.65307250, e-pasts: dome@livani.lv)


 

Ģimene un bērni

 
 

Dzīvesvietas deklarēšana

 
 

Izglītība

 
 

Pabalsti, sociālā palīdzība

 
 

Atļaujas, tirdzniecība

 
 

Nekustamais īpašums, darījumi

 
 

Nekustamā īpašuma nodoklis

 
 

Būvniecība

 

No 2020.gada 1. janvāra Būvvaldē iesniedzamie projekta ieceres dokumenti jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā BIS www.bis.gov.lv Tā ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi).

 
 

Citi pakalpojumi

 
 

Noderīgi pakalpojumi Latvija.lv

 

Iesniegums pašvaldībai:

 
 

Nodokļi, muita un maksājumi:

 
 

Ģimenēm:

 
 

Dzīvesvietas deklarācija:

 
 

Sociālā apdrošināšana:

 
 

Veselība:

 
 

Mani dati:

 
 

Dzīve ārvalstīs un ceļošana:

 
 

Strādājošiem:

 
 

Uzņēmumu reģistrs:

 
 

Dzimtsarakstu nodaļa:

 
 

Personām ar invaliditāti:

 
 

Mājdzīvnieku saimniekiem:

 
 

Atļaujas:

 
 

Pieteikšanās studijām:

 
 

Dažādi: