Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"

Vadītāja: Aija Grugule

 

"Rūķīši"

 

 

Tālr. 653 07155

E-pasts: rukisi@livani.lv

Adrese: Rīgas iela 13, Līvāni, LV-5316

 

"Pastariņi"

Tālr. 653 81721; 653 81720

Adrese: Avotu ielā 2, Līvāni, LV-5316

 

Pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" nolikums

 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši" pašnovērtējuma ziņojums