Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

 

Direktore

Zane Praņevska

 

Tālr.: 653 42581

E-pasts: lbjc@livani.lv

Adrese: Rīgas iela 110, Līvāni, LV-5316

Seko: www.facebook.com

 

Ēka Rīgas ielā 4b, Līvānos

Tālr.: 653 41400

 

Nolikums

 

Pašnovērtējuma ziņojums 2020

 

Interešu izglītības pulciņi 2019./2020. mācību gadā (var pieteikties visa gada garumā)

 

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai interešu izglītības programmās

 

Izglītības procesa organizēšanas kārtība Līvānu Bērnu un jauniešu centrā, uzsākot 2020/2021.mācību gadu