Rudzātu vidusskola

 

Direktore 

Valentīna Vaivode

Mob. tālr.: 29333170

 

Direktores vietniece izglītības jomā

Veneranda Spriņģe 

Mob. tālr.: 26284673

 

Direktores vietniece ārpusstundu darbā

Maija Brūvere

Mob. tālr.: 25419827

 

Lietvede

Ilga Bernāne

Tālrunis: 65326331

 

e-pasts: rudzatuvsklivani.lv

 

Adrese: Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328

 

 

Rudzātu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 

 

 

Rudzātu vidusskolas piedāvājums 10.klašu skolēniem 2020./2021.mācību gadā