Izglītība Līvānu novadā

Izglītība Līvānu novadā

Izglītības darbu Līvānu novadā koordinē Līvānu novada domes Izglītības pārvalde

 

Līvānu novada domes izglītības iestādes Līvānu novadā:

 

1 pirmsskolas izglītības iestāde

4 vidusskolas

2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes

3 pamatskolas

1 sākumskola

1 speciālā internātpamatskola

1 interešu izglītības iestāde