Izglītība Līvānu novadā

Izglītības darbu Līvānu novadā koordinē Līvānu novada Izglītības pārvalde

 

Izglītības iestādes Līvānu novadā:

 

1 pirmsskolas izglītības iestāde

3 vidusskolas

2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes

3 pamatskolas

1 speciālā pamatskola

1 interešu izglītības iestāde