1...258259 260...272

Aktualitātes

 • 10.05.2012

  CENTO veikalu pārveido par IKI

  No 8.-12.maijam notiek rekonstrukcijas darbi CENTO veikalā Līvānos, Rīgas ielā 88, pārveidojot to par IKI zīmola veikalu. Pēc veikala rekonstrukcijas tiks paplašināts preču sortiments, tāpat saglabājot pircēju līdz šim jau iecienīto CENTO produktu līniju.  

 • 08.05.2012

  Saeimas deputāta Jāņa Klauža intervija

  Ņemot vērā līvāniešu lielo interesi par publiskajā telpā izskanējušajiem Saeimas deputāta Jāņa Klauža izteikumiem, piedāvājam noklausīties pilnu audio intervijas ierakstu, kas sniegta portālam GudrasGalvas.lv 

 • 08.05.2012

  Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" paziņo

  Noslēgts apbūvēta zemesgabala Zaļajā ielā 31, Līvānos, Līvānu novadā (kadastra numurs 7611 004 0804), pirkuma līgums. Pircējs - SIA "Saprobalt". Pirkuma cena 4473 Ls.

 • 08.05.2012

  Izmaiņas Rīga - Daugavpils vilcienu kustībā

  Sakarā ar otrā sliežu ceļa būvniecību iecirknī Skrīveri-Krustpils, veiktas izmaiņas vilcienu kustībā šī gada 8., 10., 15., 17., 22., 24. maijā maršrutā Rīga – Daugavpils.

 • 07.05.2012

  Kursēs autobuss uz Draudzes kapiem

  Kā ik gadu, arī šogad dome iedzīvotāju ērtībai norīkojusi mikroautobusu uz Draudzes kapiem piederīgo kapa vietu sakopšanai. Reisi katra mēneša 2. un 4. pirmdienā (tuvākais 14.05.) plkst. 10.00 no Gaisa tilta.

 • 07.05.2012

  Pirmdienās un trešdienās apkalpos ilgāk

  Vasaras periodā (maijs - septembris) Līvānu novada dome pirmdien, trešdien strādās ilgāk (8.00-12.00; 12.00-18.00), otrdien, ceturtdien tāpat kā līdz šim (8.00-12.00; 13.00-17.00), piektdien 8.00-12.00;13.00-15.00.

 • 07.05.2012

  Ja esi "PRET" pilsētas robežu grozīšanu

  Līvānu novada dome trešdien, 9.maijā plkst. 16.00 aicina uz tikšanos tos iedzīvotājus, kuri ir "pret" viņu īpašumu iekļaušanu Līvānu pilsētas teritorijā pēc jaunā Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam apstiprināšanas. Sanāksme notiks domes sēžu zālē.

 • 07.05.2012

  Nenokavē savu iespēju!

  Atgādinām, ka biedrība „Preiļu rajona partnerība” ir izsludinājusi atklātu septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Ja plānotā projekta realizācijai biedrībām ir nepieciešams Līvānu pašvaldības līdzfinansējums, lūdzam iesniegt iesniegumu Līvānu novada domes kancelejā līdz 2012.gada 15.maijam (ieskaitot).

 • 27.04.2012

  Sakņu dārzu lietotājiem!

  Nomas līgumus par sakņu dārzu lietošanu Līvānu pilsētas teritorijā 2012. gadā var pagarināt pie priekšsēdētāja padomnieces juridiskajos jautājumos Renātes Šmukstes Līvānu novada domes ēkā Rīgas ielā 77, Līvānos 212. kabinetā trešdienās - 16., 23. un 30. maijā no plkst. 9oo - 12oo un no plkst. 1300 - 1600, līdzi ņemot pasi, nomas līgumu un kvīti par nomas maksas par iepriekšējo periodu nomaksu.

   

   

 • 27.04.2012

  Ugunsbīstamība mežos!

  Līvānu novada dome informē iedzīvotājus, ka, pamatojoties uz Valsts meža dienesta rīkojumu Nr. 79 visā valstī no 1. maija tiek noteiks ugunsnedrošais laika posms. Būsim piesardzīgi ar uguni!


1...258259 260...272