Aktualitātes

Aktualitātes

Aktualitātes

/images/news/large/6174.jpg

14.05.2019

Šonedēļ uzsākta pašvaldības autoceļa "Pētermuiža – Kūdras purvs" atjaunošana

Šonedēļ uzsākta pašvaldības autoceļa "Pētermuiža – Kūdras purvs" atjaunošana 640 m garumā. Pārbūves laika tiks veikti sekojoši darbi: dzelzsbetona caurtekas demontāža, grāvju tīrīšana, apauguma novākšana, caurteku izbūve, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, asfalta ieklāšana, apzaļumošana, nogāžu nostiprināšana, nomaļu uzpildīšana, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālo apzīmējumu ieklāšana.

 

Būvdarbu norises periodā uz autoceļa ir noteikti satiksmes ierobežojumi: saskaņotas satiksmes organizācijas shēmas.

 

Atjaunošanas darbus veic ceļu būves firma “Binders”. Būvuzraudzību nodrošina IK “Aleksejs Ivanovs”. Projekta realizācijas laiks 12 mēneši no vienošanās parakstīšanas.

 

Autoceļa "Pētermuiža – Kūdras purvs" atjaunošana notiek Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.3.1.0/18/I/004 “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā” ietvaros.

 

Projekta mērķis – veicināt uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novada pagastos, nodrošinot atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi.

 

Projekta kopējās izmaksas 216 612,68 EUR, no kurām: ERAF līdzfinansējums 116 988,46 EUR (54,01%), Valsts budžeta dotācija 17 898,86 EUR (8,26%), Pašvaldības finansējums 41 764,02 EUR (19,28%), Cits publiskais finansējums 39 961,34 EUR (18,45%).