Aktualitātes

/images/news/large/4833.jpg

29.01.2018

Līvānu novada pašvaldības Gada darbinieki 2017

Sestdien, 27. janvārī, Līvānu kultūras centrā notika Līvānu novada 18. gadadienas pasākums, kura laikā tika apbalvoti labākie aizvadītā gada darbinieki Līvānu novada pašvaldībā.

 

1) Ineta Smilškalne, Līvānu 1.vidusskolas sporta skolotāja

2) Kristīne Balode, Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniece, angļu valodas skolotāja

3) Zita Ponomarjova, Līvānu 1. vidusskolas apkopēja

4) Ludmila Vucina, Līvānu 2. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

5) Alina Mokrija, Līvānu 2. vidusskolas pavāre

6) Andrejs Patmalnieks, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja palīgs

7) Sanita Grabāne, Līvānu novada domes juriskonsulte

8) Ruta Buceniece, Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” skolotāja

9) Albīna Treide,Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” skolotāja palīgs

10) Inga Salmiņa, Līvānu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotāja

11) Anita Vucina, Līvānu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotāja

12) Nellija Batarāga, Rudzātu speciālās internātpamatskolas pavāre

13) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs

14) Ina Lāce, Rožupes pamatskolas skolotāja

15) Iveta Vaivode,Rožupes pamatskolas lietvede

16) Rita Grugule, Turku pagasta bibliotēkas vadītāja

17) Jānis Vuškārnieks, SIA “Līvānu siltums” kontroles mēraparātu un automātikas elektroatslēdznieks

18)Rita Daškeviča, Rudzātu pagasta pārvaldes tehniskā darbiniece

19)Olga Vucenlazdāne, Jersikas pamatskolas direktores vietniece un mājturības skolotāja

20) Tatjana Gasperoviča, Līvānu novada domes grāmatvede

21) Gunta Jaudzema, Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra “Rožlejas” vadītāja

22) Elfrīda Sproģe, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas lietvede

23)Raisa Kozule, Rudzātu vidusskolas sporta skolotāja

24) Kaspars Utnāns, Jersikas pagasta komunālās saimniecības kurinātājs

25) Ilona Tēraude, Sutru sākumskolas skolotāja

26) Anita Eiduka, Līvānu novada Kultūras centra apkopēja

27) Ilga Bernāne, Rudzātu saieta nama bērnu deju kolektīva vadītāja

28) Tatjana Saratova, J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas akordeona spēles pedagogs

29) Jaroslavs Sičovs, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” dzīvokļu iecirkņa metinātājs

30) Līga Kivleniece, Rudzātu speciālās internātpamatskolas skolotāja

31) Ineta Bivbāne, Jaunsilavas pamatskolas latviešu valodas un vēstures skolotāja

32) Valentīna Dārziņa, Līvānu novada domes grāmatvede

33)Ilze Griezāne, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja

34)Zinaida Fedjušina, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas tehniskā darbiniece

35) Rita Matuseviča, Līvānu novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece

36) Valdis Strautāns, Līvānu novada domes remontstrādnieks

37) Vita Školina, Jaunsilavas pamatskolas sporta skolotāja

38) Vjačeslavs Grigorjevs, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris