Aktualitātes

/images/news/large/4764.jpg

18.12.2017

Biedrības "Preiļu rajona partnerība" paziņojumi

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" nosaka beigu termiņu atklāta konkursa projektu iesniegumu nepārtrauktai pieņemšanai Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" stratēģiskā mērķa 1. Darbs un uzņēmējdarbība (ekonomiskās aktivitātes veicināšana) rīcībai 1.2. Darbinieku apmācības un kvalifikācija. Skatīt informāciju.

 

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Skatīt informāciju.