Aktualitātes

/images/news/large/4763.jpg

18.12.2017

Līvānu 1. vidusskolas 4. klašu skolēni uzņem ciemiņus no Lietuvas

Anita Vucina,

Līvānu 1. vidusskolas skolotāja

 

Līvānu 1.vidusskolas skolēni vienmēr ir atvērti jaunām sadraudzības iespējām ar citu skolu skolēniem. Pagājušajā nedēļā pie 4.klašu skolēniem viesojās vienaudži no Viļņas. Neviltots prieks par viesiem jau mēnesi bija jūtams skolēnu sarunās, krāsojot abu valstu karodziņus, domājot jautrākās spēles, mācoties vārdus lietuviešu valodā.


Draudzība aizsākās pagājušā gada martā, kad toreizējais 3.klašu deju kolektīvs viesojās Viļņas skolā, piedaloties starptautiskā kultūras festivālā un iepazīstot Lietuvas novadu tradicionālās kultūras daudzveidību. Skolēni joprojām atceras kaimiņu valsts bērnu dejošanu, dziedāšanu, kopīgo vakarēšanu ar lietuviešu bērniem un  viņu vecākiem, novadpētniecības muzeja apmeklējumu un darbošanos ar senajām rotaļlietām.

 

Lietuviešu bērni, savukārt, apmeklēja „Jersikas čipsu” ražotni, nobaudīja visus astoņus čipsu veidus, atzīstot par garšīgākajiem čipsus ar bekonu. Latgales Mākslas un amatniecības centrā, apskatot seno latviešu amatniecības un darba rīkus, saskatīja daudz līdzības ar savas tautas kultūru. Viņiem tas nebūt nebija grūti, jo Viļņā savā klasē ir izveidojuši nelielu seno lietu krātuvīti. Vērojot stikla meistara prasmi izgatavot stikla sniegavīru, ar apbrīnu secināja, ka šim cilvēkam gan ir ne tik zelta, bet pat dimanta rokas.

 

Lietuvas bērni piedalījās Līvānu 1.vidusskolas sākumskolas klašu Ziemassvētku pasākumā „Latvijas garša”. Priekšnesumu laikā viņiem bija iespēja iepazīties ar daudzveidīgajiem „Laimas” saldumiem, maizi, sieru, dārzeņiem, pienu un piparkūkām, taču mēs caur lietuviešu bērnu dziesmām un dejām „sagaršojām” Lietuvas zirņus. Abu valstu bērnu prieks staroja arī kopīgajās rotaļās, sporta stafetēs un draudzības apsveikuma gatavošanā. Skumjas bērnu acīs, kad bija jāšķiras, liecināja par to, ka draugi ir liela vērtība un draudzība jāturpina.

 

PALDIES visiem, kas palīdzēja sagatavoties un uzņemt viesus – Līvānu novada domei, Līvānu 1.vidusskolas vadībai, pavārēm un skolotājiem, it sevišķi skolotājām Anitai Strodei, Kristīnei Balodei, Ilzei Vaikulei, Ilzei Melderei. PALDIES visu 4.klašu skolēnu ģimenēm, kuras nodrošināja saldos našķus un silto nakšņošanu. Paldies „Kvartāls” kolektīvam par iespēju bērniem viņu telpās atpūsties un pārnakšņot.