Aktualitātes

/images/news/large/4758.jpg

13.12.2017

Dzejniece Anna Rancāne Līvānos

21.decembrī plkst.13.30 Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē  Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā tikšanos cikla “Latgaliskais – daļa no latviskā” noslēdzošā tikšanās ar  Annu Rancāni, Latgales dzejnieci ar spilgti izteiktu latgaliskās identitātes apziņu.

 

Dzejniece dzimusi 1959.gada 12.jūnijā Ludzas rajona Miglinieku pagasta Liuzinīkos,
 mācījusies Liuzinīku pamatskolā un Nautrēnu vidusskolā. Augstāko izglītību ieguvusi LVU Ekonomikas fakultātē un Maskavas Gorkija Literatūras institūtā. Strādājusi Rīgā par programmētāju informācijas un skaitļošanas centrā, par ekonomisti Rīgas TEC-1,  par izdevniecības “Liesma” redaktori, 1989.gadā pārcēlusies uz dzīvi Daugavpilī un strādājusi Daugavpils teātrī par literārās daļas vadītāju, bijusi žurnāliste laikrakstā “Dienā”, redaktore ,, Latgales laikā”, veidojusi sižetus Latgales TV, bet tagad dzīvo Rēzeknē un rūpējas par Rēzeknes novada mājaslapu.

 

A. Rancānes dzejā ir jūtamas garīgās vērtības, balstītas uz latgaliešu ētiskajiem un estētiskajiem principiem – mīlestība, sapratne, cilvēcība, patriotisms, lielu vietu ieņem katoļticība ar tās tradicionālajām vērtībām – Dievu, Dievmāti, vecākiem, Latgali.
Izdoti dzejoļu krājumi: „Lūgšana mājai”, „Piektdiena”, „Advente”, „Aizlūgums”, „Svētdiena”, „Zīmes”, “Bezdelīgu pasts/Pylni kārmani dabasu”, uzrakstījusi lugu – mistēriju „Francis Trasuns”, kā arī libretu pirmajai latgaliešu bērnu operai „Muna tāvuzeme”. 2016. gadā Nacionālajā teātrī iestudēta A. Rancānes luga "Bišumāte un vilkacis".

 

Daudzi Annas Rancānes dzejoļi ir kļuvuši par dziesmu tekstiem – “Māte mani auklējusi”, “Nenāciet klāt man rudenī”, “Nepiesauc mani vēl”, “Rūtoj” ar Raimonda Paula mūziku, bet dzejoļiem “Skaidra volūda”, “Latgales himna” mūziku sacerējis Eugeņs Karūdznīks. Savukārt grupa “Baltie lāči” izpilda dziesmu “Dzīve sauc”, bet Dainis Skutelis dzied dziesmu “Brūnacīte” ar dzejnieces vārdiem.
  Annas Rancānes radošais devums novērtēts ar E. Veidenbauma prēmiju, kardināla J.Vaivoda fonda balvu, Aspazijas prēmiju, Preses nama balvu un Latgales kultūras gada balvu “Boņuks”.

 

Aicinām apmeklēt tikšanos ar Annu Rancāni, apstāties Ziemassvētku gaidīšanas laikā dienu nerimtīgajā steigā un padomāt par dievišķo sevī!

 

Dzidra Kalvāne,

LNCB Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja