Aktualitātes

Aktualitātes

Aktualitātes

/images/news/large/399.jpg

21.03.2012

Kā saņemt atbalstu daudzdzīvokļu mājas siltināšanai?

Cik liels atbalsts?

 

No ieguldītās naudas ir iespējams saņemt atpakaļ līdz 50% no attiecināmajām izmaksām (vai 60%, ja 10% dzīvokļa īpašniekiem ir maznodrošinātā statuss).  Taču atbalsts nebūs lielāks kā  35 lati par vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

Attiecināmās izmaksas – tas nozīmē attaisnojamās izmaksas, jo reāli izdevumi var būt arī lielāki, ja īpašnieki grib arī labiekārtot, apkārtni, celiņus vai iesēt zālienu (šo papildus daļu, kas nav attiecināma uz siltināšanu, sedz paši no savas naudas).

 

Attiecināmas izmaksas:

  • Ārsienu siltināšana
  • Logu nomaiņa
  • Jumta siltināšana un maiņa
  • Pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana
  • Kāpņu telpas remonts ar siltināšanas darbiem (nepārsniedzot 5% no kopējām izmaksām)
  • Siltumapgādes un karstā ūdens sadales sistēmas atjaunošana
  • Ventilācijas sistēmas izveide vai atjaunošana

Attiecināmas ir arī izmaksas, kas saistītas ar „papīru sagatavošanu”, taču tehniskās dokumentācijas, būv (autor) uzraudzības, energoaudita, tehniskās apsekošanas, tāmes un būvprojekta izstrādes izmaksas nedrīkst būt lielākas par 10% no attiecināmajām izmaksām.

Visi plānotie darbi, to apjomi precīzi jāparedz tehniskajā dokumentācijā un iesniegumā.

 

Projekta īstenošanas soļi

 

Lai siltinātu māju un saņemtu atbalstu 50% apmērā, pirmkārt, ir jāvienojas dzīvokļu īpašniekiem (50 + 1 balss). Īpašniekiem jāpieņem lēmums (kopsapulce, aptauja), jānoformē dokumenti, lai tiem būtu juridisks spēks. Ja 51% dzīvokļu īpašnieku pieņem lēmumu par siltināšanu, pārējiem tas ir saistošs un ir jāpiekrīt. Savukārt, ņemot kredītu bankā, vajadzīgs lielāka īpašnieku skaita piekrišana. Parasti iedzīvotāji dibina dzīvokļu īpašnieku biedrību. Projektu Latvijas investīciju attīstības aģentūrā (LIAA) var iesniegt arī fiziska persona (piemēram, pārvaldnieks), kuram ir mājas iedzīvotāju pilnvarojuma līgums, vai arī juridiska persona, kur īpašnieki pilnvarojuši (īpašnieku biedrība, SIA, AS, pašvaldības uzņēmums).

Pēc līguma noslēgšanas ar LIAA tiek veikti pārējie soļi, piemēram, iepirkums, līgumu slēgšana ar būvniekiem, grāmatvedības un projekta atskaišu veikšana, avansa saņemšana utt. Renovācija ir iespēja ņemt banku kredītus, ko lielākā daļa arī izmanto.

 

Sīkāku informāciju par māju renovāciju var saņemt ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv sadaļā VALSTS ATBALSTS – MĀJOKĻU ENERGOEFEKTIVITĀTE.