Aktualitātes

21.10.2011

Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļas informācija

Dzimtsarakstu nodaļa atgādina:

 

          Līvānu novada pašvaldība, saskaņā ar Līvānu novada Domes 30.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” sniedz vienreizēju pabalstu (Ls 50) ģimenēm par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildniecībā paņemtu bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā. Ģimenes, kuras nav saņēmušas minēto pabalstu, lūdzu griezties Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību un savu pasi.