Aktualitātes

/images/news/large/1623.jpg

"Z-Light"

04.12.2013

Nodibināta Izcilības balva pedagogiem

Iniciators šādas balvas iedibināšanai un tās finansētājs ir uzņēmējs un mecenāts Daumants Pfafrods (SIA "Z-Light"), kurš pirms deviņiem gadiem iedzīvināja Līvānos arī stipendiju fonda ideju jauniešu studijām augstskolās, kuru tagad atbalsta daudzi novada uzņēmēji.  

 

Izcilības balva pedagogiem nodibināta ar mērķi motivēt skolotājus padziļinātam darbam ar skolēniem. Pedagogu atalgojuma sistēma valstī nemotivē skolotāju ieguldīt papildus darbu, lai virzītu skolēnus uz izciliem sasniegumiem. Tomēr nav noslēpums – lai skolēns sasniegtu izcilus rezultātus valsts un starptautiskā līmenī, neatsverama loma ir skolotāja papildus darbam ar skolēnu. Daudzi skolotāji to veica arī līdz šim, taču šis darbs netika atalgots.

 

Izcilības balva dos iespēju šādus skolotājus papildus materiāli stimulēt un vienlaikus celt izglītības kvalitāti un prestižu Līvānu novadā.

 

Sadarbībā ar Izcilības balvas iedibinātāju D.Pfafrodu un novada izglītības iestādēm Līvānu novada Izglītības pārvalde izstrādāja nolikumu „Par  izcilības balvas piešķiršanas kārtību Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem”, kuru 2013.gada 28.novembra domes sēdē deputāti apstiprināja vienbalsīgi.

 

Izcilības balvas Līvānu novada pedagogiem tiks pasniegtas katra mācību gada noslēgumā, kad tiks izvērtēti visu izglītības iestāžu iesniegtie mācību sasniegumu rezultāti. Izvērtēšanā piedalīsies Līvānu novada pašvaldības, Izglītības pārvaldes un Izcilības balvas finansētāju pārstāvji.

 

Uzņēmējiem, kas vēlas ziedot šim mērķim, ir iespēja to darīt, noslēdzot attiecīgu ziedojuma līgumu, kas paredz, ka līdzekļi tiks izmantoti tikai paredzētajam mērķim.

 

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes sabiedrikso attiecību un ārējo sakaru daļa

t.65307270